Søren Kierkegaard: Brieven

Titel: Brieven
Oorspronkelijke titel: Breve og Aktstykker (1-11), Udgivne ved Niels Thulstrup, 1954
Vertaald uit het Deens door: Diederik Grit en Edith Koenders
Genre: brieven
Uitgever: Bornmeer, 2009
ISBN13: 978-90-5615-208-6ISBN: 9789056152086

Inleiding en keuze Henk van der Liet


Flaptekst / Beschrijving

Van het oeuvre van Kierkegaard is een groot deel al in het Nederlands vertaald, sommige hoofdwerken al meerdere keren. Ook zijn er edities verschenen met diverse documenten, dagboekaantekeningen e.d. Een omvangrijke selectie uit zijn brieven is echter nog niet voorhanden in het Nederlands. Het belang van zo’n vertaling is evident, vooral omdat er vanuit vakfilosofische, theologische en literaire kring de laatste jaren een duidelijke opleving van de belangstelling voor het werk van Kierkegaard valt waar te nemen.

Al uit de vroegste brieven komt Kierkegaard naar voren als een buitengewoon getalenteerd stilist. Hij weet soms speels, vertederend en bijna plagerig lichtvoetig te schrijven, maar zijn toon kan ook heel behoedzaam, zorgzaam en broederlijk zijn. Hij is echter ook in staat om met de nodige ironie en zelfspot te schrijven, zoals in brieven aan critici en andersdenkenden.

Wat zijn leven betreft, is met name de verbroken verloving met Regine Olsen in deze bundel rijk gedocumenteerd, doordat alle brieven aan haar zijn opgenomen.
"Natuurlijk zal ik haar nooit vragen of ze mijn brief ge­lezen heeft, dat merk ik gauw genoeg. Er rechtstreeks met haar over spreken doe ik ook nooit, maar ik zorg dat er tussen gesprek en brief altijd een geheime communicatie bestaat, deels om een bepaalde indruk dieper in haar ziel te prenten, deels om haar die te ontfutselen en haar het spoor bijster te doen raken. Ze kan dan naderhand de brief nog eens herlezen en er een nieuwe indruk aan ontlenen, enzovoort." (Kierkegaard in Dagboek van een verleider)

H.A. van der Liet is hoogleraar Scandinavische Taal- en Letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam.


over ons