Søren Kierkegaard: Filosofische kruimels & Johannes Climacus of De omnibus dubitandum est

Søren  Kierkegaard: Filosofische kruimels & Johannes Climacus of De omnibus dubitandum est

Titel: Filosofische kruimels & Johannes Climacus of De omnibus dubitandum est
Oorspronkelijke titel: Philosophiske smuler, 1844
Vertaald uit het Deens door: Frits Florin
Genre: filosofie
Uitgever: Damon, 2013
ISBN13: 978-90-5573-979-0ISBN: 9789055739790

Verschenen in de serie: Søren Kierkegaard Werken; deel 9 Vert. van: Philosophiske smuler. - København, 1844, en Johannes Climacus eller De omnibus dubitandum est. - 1842-1843

Flaptekst / Beschrijving

In Johannes Climacus of De omnibus dubitandum est (1842-1843) tracht Kierkegaard op een zo consequent mogelijke wijze te voldoen aan de filosofische eis van zijn tijd: 'Er moet aan alles getwijfeld worden.' Juist omdat hij een existentiële twijfelaar is, die doet wat hij zegt, wordt zijn levensverhaal een satire op de abstract-speculatieve twijfel van zijn Hegeliaans geïnspireerde tijdgenoten. Twee jaar later (1844) publiceert Kierkegaard onder het pseudoniem Climacus Filosofische kruimels of een kruimel filosofie. Climacus is er uitgegroeid tot een bijzonder scherpzinnig filosoof, die graaft naar de diepste wortels van de menselijke existentie. Als niet-gelovige voert hij een scherp kritisch-filosofisch onderscheid door tussen het domein van het denken en dat van het geloof, van de eerste en de tweede filosofie, de immanentie en de transcendentie, de herinnering en de herhaling.

Filosofische kruimels en Johannes Climacus of De omnibus dubitandum est is het negende deel in de reeks Kierkegaard Werken. Het boek kwam tot stand in samenwerking met de 'Redactieraad Kierkegaard Werken' en de Søren Kierkegaard Skrifter (uitgegeven door het Søren Kierkegaard Centre te Kopenhagen.

U krijgt at random enkele foto's uit Lapland gepresenteerd.
U kunt op de foto klikken voor een vergroting.
Op mijn website samenland.nl kunt u veel meer fotos uit Lapland bekijken.

Toelichting taalgebied:
Finland kent een Zweedstalige minderheid. Finse auteurs die in het Zweeds schrijven worden hier aangeduid met 'Zweeds-fins'.

Toelichting genre:
- romans: dit is inclusief (reis)verhalen, sprookjes.
- thrillers: detectives, literatuur thrillers ed. het onderscheid met roman is niet altijd eenduidig.
- overig volwassenen: essays, non-fictie, filosofie, brieven, (auto)biografieën, e.d.
- kinder- en jeugd: kinderboeken, jeugdboeken.
- prentenboeken: het onderscheid met kinderboeken is niet altijd helder.

Toelichting periode:
De focus ligt op literatuur vanaf 1970.
De periode 1900-1969 omvat slechts een klein deel van de vertalingen.


Colofon