Søren Kierkegaard: Vrees en beven

Søren  Kierkegaard: Vrees en beven

Titel: Vrees en beven
Oorspronkelijke titel: Frygt og Baeven, 1843
Vertaald uit het Deens door: W.R. Scholtens
Genre: filosofie
Uitgever: Ten Have, 1983
ISBN13: 978-90-259-4225-0ISBN: 9789025942250

Flaptekst / Beschrijving

Welhaast, drieduizend jaar wordt dit oude verhaal verteld van de 'tweede vader van de mensheid' Abraham, die zijn zoon lsaak bereid was te offeren. Het verenigt drie wereldreligies, jodendom, islaam en christendom in dezelfde wortel.
Maar had de politie Abraham niet als kindermoordenaar moeten arresteren? Was het God wel die hem 's nachts had toegesproken of was het misschien niet toch Sara, die weleens hardop praatte in haar dromen? Hoe heeft lsaak, die in het verhaal toch al dertig was, deze krankzinnigheid kunnen verwerken?
Wordt het verhaal geen theatrale preekstoelklucht als de predikant de engel al heeft klaargezet voordat hij over Abrahams vertwijfeling gesproken heeft en de ram al uit de struiken haalt voordat lsaak gebonden is?

Kierkegaard, geteisterd door het gedwongen offer van zijn achtienjarige verloofde Regine Olsen, heeft als geen ander de zin vsn dit verhael geanalyseerd. Uitgestoten naar de zelfkant van de samenleving, die aparten, mislukten, zieken en ongehuwden nu eenmaal niet aanvaardt of hoogstens tolereert als zielige curiosa, heeft hij zich vastgeklampt aan dit verhaal.
Terzijde ontmaskert hij tegelijk het gevaar van Hegels staatsopvatting, waarin het individu wordt opgeofferd aan het collectief en het geloof door het 'verlichte denken'
wordt gedegradeerd tot een achterijkheid voor simpele zielen.

Met een feilloosn gevoel voor wat de twintigste eeuw nodig zou hebben, noteert Kierkegaard zes jaar later, in 1849 zelf al over dit boek: 'O, als ik eenmaal dood ben, is alleen 'Vrees en beven' al genoeg om mij als schiijver een onsterfelijke naam te bezorgen. Men zal dit boek blijven lezen en in vele talen uitgeven…'

U krijgt at random enkele foto's uit Lapland gepresenteerd.
U kunt op de foto klikken voor een vergroting.
Op mijn website samenland.nl kunt u veel meer fotos uit Lapland bekijken.

Toelichting taalgebied:
Finland kent een Zweedstalige minderheid. Finse auteurs die in het Zweeds schrijven worden hier aangeduid met 'Zweeds-fins'.

Toelichting genre:
- romans: dit is inclusief (reis)verhalen, sprookjes.
- thrillers: detectives, literatuur thrillers ed. het onderscheid met roman is niet altijd eenduidig.
- overig volwassenen: essays, non-fictie, filosofie, brieven, (auto)biografieën, e.d.
- kinder- en jeugd: kinderboeken, jeugdboeken.
- prentenboeken: het onderscheid met kinderboeken is niet altijd helder.

Toelichting periode:
De focus ligt op literatuur vanaf 1970.
De periode 1900-1969 omvat slechts een klein deel van de vertalingen.


Colofon