Søren Kierkegaard: De school van het lijden

Søren  Kierkegaard: De school van het lijden

Titel: De school van het lijden : zeven christelijke toespraken
Oorspronkelijke titel: Opbyggelige Taler i forskjellig Aand, 1847

Genre: filosofie
Uitgever: Buijten En Schipperheijn, 2019
ISBN13: 978-90-5881-962-8ISBN: 9789058819628

kierkegaards toespraken deel 8 Vertaling van: Lidelsernes Evangelium, Christelige Taler, in Opbyggelige Taler i forskjellig Aand.

Flaptekst / Beschrijving

Lijden – hoe vind je de goede toon om het daar over te hebben?
Kierkegaard heeft als geen ander de moeilijkheid van het probleem van het menselijke lijden aangevoeld, gepeild en doorleefd.
Dit boekje bevat zeven toespraken van hem, geschreven voor iemand die worstelt met haar of zijn eigen lijden.
"Deze toespraken', zo schrijft hij in het voorwoord, "zijn niet bedoeld om op een ledig ogenblik de nieuwsgierigheid te bevredigen. Als daarentegen een mens die lijdt, al is het er maar één, door deze toespraken zou ondervinden dat een zwaar ogenblik lichter wordt, dan zal de schrijver geen spijt hebben van de bedoeling ervan.'

U krijgt at random enkele foto's uit Lapland gepresenteerd.
U kunt op de foto klikken voor een vergroting.
Op mijn website samenland.nl kunt u veel meer fotos uit Lapland bekijken.

Toelichting taalgebied:
Finland kent een Zweedstalige minderheid. Finse auteurs die in het Zweeds schrijven worden hier aangeduid met 'Zweeds-fins'.

Toelichting genre:
- romans: dit is inclusief (reis)verhalen, sprookjes.
- thrillers: detectives, literatuur thrillers ed. het onderscheid met roman is niet altijd eenduidig.
- overig volwassenen: essays, non-fictie, filosofie, brieven, (auto)biografieën, e.d.
- kinder- en jeugd: kinderboeken, jeugdboeken.
- prentenboeken: het onderscheid met kinderboeken is niet altijd helder.

Toelichting periode:
De focus ligt op literatuur vanaf 1970.
De periode 1900-1969 omvat slechts een klein deel van de vertalingen.


Colofon