Welkom bij Noordse literatuur

Deze site geeft informatie over de in het Nederlands vertaalde literatuur uit het hoge Noorden. De site is een onderdeel van Samenland.nl, de wandelsite over Scandinavië. Op Noordseliteratuur.nl kan de wandeling op een ander manier worden voortgezet, comfortabel gezeteld in een leesstoel.

Op de site worden 690 Scandinavische schrijvers besproken met 2290 titels. We pretenderen geen volledigheid. Het aantal in het Nederlands vertaalde schrijvers en titels is veel groter.

Recente vertalingen:

Verzamelbundels en bloemlezingen, zoals het IJslandse Moordliederen treft u aan bij het betreffende land onder de letter B. van bloemlezing

De site volgt zoveel mogelijk het Nederlandse alfabet.

De aparte Zweedse letters Ö, Ä, Å vindt u onder respectievelijk de O en de A.

Om technische redenen zijn namen die beginnen met een Ø veranderd in een O. ( Ørstavik is veranderd in Orstavik, Ørsten in Orsten). Voor wat beteft de rangschikking van woorden waarin de Deense æ en ø voorkomen: die vindt u achteraan het alfabet. Ook dit heeft een technische achtergrond.

Ik volg niet de IJslandse gewoonte om auteurs te rangschikken op voornaam. Arnaldur Indridason vindt u onder de I.

Noordseliteratuur heeft geen enkel commerciële intentie of belang. Het is een site gemaakt door een liefhebber van de Noordse natuur en literatuur.

Wellicht ten overvloede: U kunt bij Noordseliteratuur GEEN boeken bestellen.

 


over ons