Søren Kierkegaard: Een idee om voor te leven en te sterven

Søren  Kierkegaard: Een idee om voor te leven en te sterven

Titel: Een idee om voor te leven en te sterven : Negen essays over Kierkegaard
Oorspronkelijke titel: Skrifter 17: Journalerne, 1835
Vertaald uit het Deens door: Annelies van Hees
Genre: filosofie
Uitgever: Damon, 2012
ISBN13: 978-94-6036-065-7ISBN: 9789460360657

Verschenen in de serie: Søren Kierkegaard Werken Uitg. verschenen ter gelegenheid van de 200e geboortedag van Søren Aabye Kierkegaard (1813-1855) Bevat: De brief aan Lund ; Het Gilleleje-fragment / door Søren Kierkegaard. - Vert. uit het Deens Annelies van Hees … [et al.]. - Vert. van fragmenten uit: Søren Kierkegaards Skrifter 17: Journalerne AA. - Copenhagen : Foundation for the Søren Kierkegaard Research Centre, cop. 2000. - Oorspr. Uitg.: 1835. Negen essays / door Redactieraad Kierkegaard Werken Vertalers:Annelies van Hees, Desiree Berendsen, Johan Taels, Karl Verstrynge, Onno Zijlstra, Paul Cruysberghs, Pieter Vos, Udo Doedens

Flaptekst / Beschrijving

"Het gaat erom een waarheid te vinden die voor mij waarheid is, de idee te vinden waarvoor ik wil leven en sterven."
Met deze woorden schreef de jonge Søren Kierkegaard (1813-1855) zich de onsterfelijkheid in. Ze zijn ontleend aan zijn dagboekaantekeningen die hij in de zomer van 1835 in Gilleleje schreef, en vormen de kiem van een omvangrijk en invloedrijk oeuvre in de geschiedenis van de wijsbegeerte en de theologie. In Kierkegaards dagboeken wordt het fameuze 'Gilleleje-fragment' voorafgegaan door een gefingeerde, in elk geval nooit verzonden brief, aan de natuuronderzoeker Peter Wilhelm Lund. Deze brief is de opmaat tot het veel geciteerde en besproken fragment.

De brief en het fragment is een uitgave bij gelegenheid van de 200ste geboortedag van Kierkegaard. In negen bijdragen reflecteren de leden van de 'Redactieraad Kierkegaard Werken' op de kern van Kierkegaards denken.

U krijgt at random enkele foto's uit Lapland gepresenteerd.
U kunt op de foto klikken voor een vergroting.
Op mijn website samenland.nl kunt u veel meer fotos uit Lapland bekijken.

Toelichting taalgebied:
Finland kent een Zweedstalige minderheid. Finse auteurs die in het Zweeds schrijven worden hier aangeduid met 'Zweeds-fins'.

Toelichting genre:
- romans: dit is inclusief (reis)verhalen, sprookjes.
- thrillers: detectives, literatuur thrillers ed. het onderscheid met roman is niet altijd eenduidig.
- overig volwassenen: essays, non-fictie, filosofie, brieven, (auto)biografieën, e.d.
- kinder- en jeugd: kinderboeken, jeugdboeken.
- prentenboeken: het onderscheid met kinderboeken is niet altijd helder.

Toelichting periode:
De focus ligt op literatuur vanaf 1970.
De periode 1900-1969 omvat slechts een klein deel van de vertalingen.


Colofon