Lapland

Een kleine statistiek

Op deze pagina presenteren we een kleine statistiek van de genreverdeling van de Noorse literatuur. Met behulp van onderstaande filters kunt u zelf een land of periode selecteren.

Lees de 'opmerkingen vooraf' over de gebruikswaarde van de cijfers. De 'Zweedse ontwikkelingen' geeft een klein voorproefje van de analyse mogelijkheden.

Opmerkingen vooraf

Voordat u aan de gang gaat zijn enkele waarschuwingen op zijn plaats:

  • Een statistiek zonder inhoudelijke context is een halffabrikaat, of betere gezegd, slechts een kwartfabrikaat.
  • De bibliografieën van de landen Zweden en Noorwegen lijken me redelijk compleet. Met dank aan de studies van Petra Broomans en Raf de Saeger (zie verantwoording). Ik moet nog zo'n 70 zweedse prentenboeken uit de periode 70-90 invoeren. Denemarken is nog verre van volledig voor de periode 1970-2000. Zie ook de pagina verantwoording.
  • Het onderscheid in genres is niet altijd even duidelijk.
  • Dat geldt bijvoorbeeld voor het onderscheid tussen prenten- en kinderboek. Ook de grens tussen kinder- en jeugdboek is niet altijd helder (de bronnen die ik gebruik zijn dikwijls niet specifiek genoeg)
  • Genre-aanduidingen kunnen in de loop der tijd van inhoud veranderen. Ik vermoed dat in de vorige eeuw boeken die we nu onder de (literaire) thrillers scharen soms gewoon als (psychologische) roman werden gerubriceerd.
  • De website gaat uit van taalgebieden in plaats van landen. Dat heeft gevolgen voor Finland dat tweetalig is: Fins en Zweeds (ook wel Finland-Zweeds genoemd). Voor deze statistiek-pagina ga ik uit van landen. 'Finland' omvat dus zowel Finstalige als Zweedstalige auteurs.

Zweedse ontwikkelingen

Op basis van onderstaande tabellen heb ik de ontwikkeling van de genres romans/thrillers van de volwassenen literatuur in kaart gebracht. In onderstaande grafiek is duidelijk zichtbaar dat vooral in deze eeuw het aantal thrillers spectaculair is gegroeid, zowel absoluut als relatief. Dat geldt ook voor het aantal thriler auteurs.

Ook is duidelijk zichtbaar dat het aantal vertalingen vooral in deze eeuw fors is gestegen t.o.v. voorgaande eeuw (jaren 70-99).

Grafiek Zweedse titels

Grafiek Zweedse auteurs

  

U kunt hieronder een periode en/of land selecteren.


 

  

Aantallen naar leeftijd:

titels % auteurs %
Kinderen en jeugd95434%31632%
Volwassenen1.89366%67468%
Totaal2.847100%990100%

Kinder en jeugdliteratuur:

titels % auteurs %
jeugdboek20421%10627%
kinderboek39541%15941%
prentenboek35437%12031%
sprookjes10%10%
Totaal954100%386100%

Volwassenen literatuur:

titels % auteurs %
algemeen121%111%
autobiografie40%30%
biografie191%192%
brieven40%41%
cartoon70%61%
essay50%41%
filosofie251%20%
non-fictie613%547%
overig volwassenen80%51%
poezie744%496%
reisverhalen70%61%
roman83044%33944%
thriller70537%21227%
toneel603%142%
verhalen724%456%
Totaal1.893100%773100%

Volwassenen geclusterd:

Romans: roman, (reis)verhalen.
Overig: essay, brieven, non-fictie, filosofie, (auto)biografie, cartoon, reisinfo

genre aantal % auteurs %
overig volwassenen1337%8512%
poezie744%497%
romans en verhalen92149%37651%
thrillers70537%21229%
toneel603%142%
Totaal1.893100%736100%

U krijgt at random enkele foto's uit Lapland gepresenteerd.
U kunt op de foto klikken voor een vergroting.
Op mijn website samenland.nl kunt u veel meer fotos uit Lapland bekijken.

Toelichting taalgebied:
Finland kent een Zweedstalige minderheid. Finse auteurs die in het Zweeds schrijven worden hier aangeduid met 'Zweeds-fins'.

Toelichting genre:
- romans: dit is inclusief (reis)verhalen, sprookjes.
- thrillers: detectives, literatuur thrillers ed. het onderscheid met roman is niet altijd eenduidig.
- overig volwassenen: essays, non-fictie, filosofie, brieven, (auto)biografieën, e.d.
- kinder- en jeugd: kinderboeken, jeugdboeken.
- prentenboeken: het onderscheid met kinderboeken is niet altijd helder.

Toelichting periode:
De focus ligt op literatuur vanaf 1970.
De periode 1900-1969 omvat slechts een klein deel van de vertalingen.


Colofon