Henrik Ibsen: Toneel II (Een poppenhuis, Rosmersholm, Bouwmeester Solness)

Titel: Toneel II (Een poppenhuis, Rosmersholm, Bouwmeester Solness)
Oorspronkelijke titel: Et dukkehjem, 1879
Vertaald uit het Noors door: Karst Woudstra
Genre: toneel
Uitgever: International Theatre & Film Books, 1995
ISBN13: 978-90-6403-414-5ISBN: 9789064034145


Flaptekst / Beschrijving

Bundeling van toneelwerk van de Noorse Toneelschrijver (1828-1906):

Bevat: Een poppenhuis. - Vert. van: Et dukkehjem. - 1879. -
Oorspr. Nederlandse uitg. in vert. van Marg. Meyboom: Amsterdam : Maatschappij voor Goede en Goedkope Lectuur, 1906. - (Wereldbibliotheek)

Rosmersholm. - Vert. van: Rosmersholm : skuespil in fire akter. - 1886. - Oorspr. Nederlandse uitg. in vert. van J. Clant van der Mijll-Piepers: Amsterdam : Meulenhoff, 1907

Bouwmeester Solness. - Vert. van: Bygmester Solness : skuespil i tre akter. - 1892. - Oorspr. Nederlandse uitg. in vert. van J. Clant van der Mijll-Piepers: Amsterdam : Meulenhoff, 1907


Colofon