Henrik Ibsen: Toneel

Titel: Toneel : Een poppenhuis, Rosmersholm, De vrouw van de zee, Hedda Gabler
Oorspronkelijke titel: Et dukkehjem, 1879
Vertaald uit het Noors door: diverse vertalers
Genre: toneel
Uitgever: International Theatre & Film Books, 1987
ISBN13: 978-90-6403-181-6ISBN: 9789064031816

Ingeleid door Amy van Marken Bevat: Een poppenhuis. - Vert. van: Et dukkehjem. - 1879. - Oorspr. Nederlandse uitg. in vert. van Marg. Meyboom: Amsterdam : Maatschappij voor Goede en Goedkope Lectuur, 1906. - (Wereldbibliotheek ; 40) ; Rosmersholm. - Vert. van: Rosmersholm : skuespil in fire akter. - 1886. - Oorspr. Nederlandse uitg. in vert. van J. Clant van der Mijll-Piepers: 1907 ; De vrouw van de zee. - Vert. van: Fruen fra havet. - 1888. - Oorspr. Nederlandse uitg. in vert. van J. Clant van der Mijll-Piepers: Amsterdam : Meulenhoff, 1907 ; Hedda Gabler. - Vert. van: Hedda Gabler : skuespil in fire akter. - 1890. - Oorspr. Nederlandse uitg. in vert. van J. Clant van der Mijll-Piepers: Amsterdam : Meulenhoff, 1907 ; Bouwmeester Solness. - Vert. van: Bygmester Solness : skuespil i tre akter. - 1892. - Oorspr. Nederlandse uitg. in vert. van J. Clant van der Mijll-Piepers: Amsterdam : Meulenhoff, 1907

U krijgt at random enkele foto's uit Lapland gepresenteerd.
U kunt op de foto klikken voor een vergroting.
Op mijn website samenland.nl kunt u veel meer fotos uit Lapland bekijken.

Toelichting taalgebied:
Finland kent een Zweedstalige minderheid. Finse auteurs die in het Zweeds schrijven worden hier aangeduid met 'Zweeds-fins'.

Toelichting genre:
- romans: dit is inclusief (reis)verhalen, sprookjes.
- thrillers: detectives, literatuur thrillers ed. het onderscheid met roman is niet altijd eenduidig.
- overig volwassenen: essays, non-fictie, filosofie, brieven, (auto)biografieën, e.d.
- kinder- en jeugd: kinderboeken, jeugdboeken.
- prentenboeken: het onderscheid met kinderboeken is niet altijd helder.

Toelichting periode:
De focus ligt op literatuur vanaf 1970.
De periode 1900-1969 omvat slechts een klein deel van de vertalingen.


Colofon