Henrik Ibsen: Toneel II (Een poppenhuis, Rosmersholm, Bouwmeester Solness)

Henrik Ibsen: Toneel II (Een poppenhuis, Rosmersholm, Bouwmeester Solness)

Titel: Toneel II (Een poppenhuis, Rosmersholm, Bouwmeester Solness)
Oorspronkelijke titel: Et dukkehjem, 1879
Vertaald uit het Noors door: Karst Woudstra
Genre: toneel
Uitgever: International Theatre & Film Books, 1995
ISBN13: 978-90-6403-414-5ISBN: 9789064034145

Flaptekst / Beschrijving

Bundeling van toneelwerk van de Noorse Toneelschrijver (1828-1906):

Bevat: Een poppenhuis. - Vert. van: Et dukkehjem. - 1879. -
Oorspr. Nederlandse uitg. in vert. van Marg. Meyboom: Amsterdam : Maatschappij voor Goede en Goedkope Lectuur, 1906. - (Wereldbibliotheek)

Rosmersholm. - Vert. van: Rosmersholm : skuespil in fire akter. - 1886. - Oorspr. Nederlandse uitg. in vert. van J. Clant van der Mijll-Piepers: Amsterdam : Meulenhoff, 1907

Bouwmeester Solness. - Vert. van: Bygmester Solness : skuespil i tre akter. - 1892. - Oorspr. Nederlandse uitg. in vert. van J. Clant van der Mijll-Piepers: Amsterdam : Meulenhoff, 1907

U krijgt at random enkele foto's uit Lapland gepresenteerd.
U kunt op de foto klikken voor een vergroting.
Op mijn website samenland.nl kunt u veel meer fotos uit Lapland bekijken.

Toelichting taalgebied:
Finland kent een Zweedstalige minderheid. Finse auteurs die in het Zweeds schrijven worden hier aangeduid met 'Zweeds-fins'.

Toelichting genre:
- romans: dit is inclusief (reis)verhalen, sprookjes.
- thrillers: detectives, literatuur thrillers ed. het onderscheid met roman is niet altijd eenduidig.
- overig volwassenen: essays, non-fictie, filosofie, brieven, (auto)biografieën, e.d.
- kinder- en jeugd: kinderboeken, jeugdboeken.
- prentenboeken: het onderscheid met kinderboeken is niet altijd helder.

Toelichting periode:
De focus ligt op literatuur vanaf 1970.
De periode 1900-1969 omvat slechts een klein deel van de vertalingen.


Colofon