Henrik Ibsen: De steunpilaren der maatschappij

Titel: De steunpilaren der maatschappij : toneelspel in vier bedrijven
Oorspronkelijke titel: Samfundets støtter, 1877
Vertaald uit het Noors door: F. Kapteijn
Genre: toneel
Uitgever: Nederlandse Vereniging voor Amateurtheater, 2003
ISBN:

NVA nr 25 Oorspr uitgave 1893 Maatschappij voor goede en goedkoope lectuur,

U krijgt at random enkele foto's uit Lapland gepresenteerd.
U kunt op de foto klikken voor een vergroting.
Op mijn website samenland.nl kunt u veel meer fotos uit Lapland bekijken.

Toelichting taalgebied:
Finland kent een Zweedstalige minderheid. Finse auteurs die in het Zweeds schrijven worden hier aangeduid met 'Zweeds-fins'.

Toelichting genre:
- romans: dit is inclusief (reis)verhalen, sprookjes.
- thrillers: detectives, literatuur thrillers ed. het onderscheid met roman is niet altijd eenduidig.
- overig volwassenen: essays, non-fictie, filosofie, brieven, (auto)biografieën, e.d.
- kinder- en jeugd: kinderboeken, jeugdboeken.
- prentenboeken: het onderscheid met kinderboeken is niet altijd helder.

Toelichting periode:
De focus ligt op literatuur vanaf 1970.
De periode 1900-1969 omvat slechts een klein deel van de vertalingen.


Colofon