Helle Helle: Restanten

Titel: Restanten : novellen
Oorspronkelijke titel: Rester, 1996
Vertaald uit het Deens door: Henk van der Liet
Genre: roman
Uitgever: Wilde Aardbeien, 2005
ISBN13: 978-90-76905-16-7ISBN: 9789076905167


Flaptekst / Beschrijving

De Deense schrijfster Helle Helle (1965) beschikt over een soevereine beheersing van heel uiteenlopende stijlregisters, een goed ontwikkeld 'gehoor' voor ondertonen in de geschreven dialoog en een perfect gevoel voor timing. Soms zeggen haar personages heel veel door te zwijgen en dwingt ze de lezer zo tot het aanspreken van de eigen verbeeldingskracht.

De episodische wijze van vertellen en het impulsieve karakter van de personages sluiten nauw aan bij de opkomst van de moderne media: zappend van het ene kanaal naar het andere. Zoals nu een reclamespotje in twintig seconden het verhaal van een hele speelfilm kan bevatten, zo vertelt Helle Helle in vier à vijf pagina's een compleet levensverhaal.

De verhalen in Restanten gaan over mensen die elkaar goed kennen of intieme relaties onderhouden. Mannen en vrouwen staan vaak als vreemden tegenover elkaar. Relaties zijn bijna altijd gekenmerkt door vastgeroeste gewoonten en versleten rituelen, de laatste strohalmen die de personages nog houvast bieden in de moeizame coëxistentie van de seksen. (Uit het nawoord)


over ons