Start >Start > boek

Helle Helle: Restanten

Helle Helle: Restanten

Titel: Restanten : novellen
Oorspronkelijke titel: Rester, 1996
Vertaald uit het Deens door: Henk van der Liet
Genre: roman
Uitgever: Wilde Aardbeien, 2005
ISBN10: 9076905169

Flaptekst / Beschrijving

De Deense schrijfster Helle Helle (1965) beschikt over een soevereine beheersing van heel uiteenlopende stijlregisters, een goed ontwikkeld 'gehoor' voor ondertonen in de geschreven dialoog en een perfect gevoel voor timing. Soms zeggen haar personages heel veel door te zwijgen en dwingt ze de lezer zo tot het aanspreken van de eigen verbeeldingskracht.

De episodische wijze van vertellen en het impulsieve karakter van de personages sluiten nauw aan bij de opkomst van de moderne media: zappend van het ene kanaal naar het andere. Zoals nu een reclamespotje in twintig seconden het verhaal van een hele speelfilm kan bevatten, zo vertelt Helle Helle in vier à vijf pagina's een compleet levensverhaal.

De verhalen in Restanten gaan over mensen die elkaar goed kennen of intieme relaties onderhouden. Mannen en vrouwen staan vaak als vreemden tegenover elkaar. Relaties zijn bijna altijd gekenmerkt door vastgeroeste gewoonten en versleten rituelen, de laatste strohalmen die de personages nog houvast bieden in de moeizame coëxistentie van de seksen. (Uit het nawoord)

U krijgt at random enkele foto's gepresenteerd uit Samenland (ook wel Lapland genoemd) of Sápmi, zoals de Samen hun land noemen.
U kunt op de foto klikken voor een vergroting.
Op mijn website samenland.nl kunt u veel meer fotos uit Sápmi bekijken.

Toelichting landen:
Ik ga uit van Landen. Hierbij ga ik niet helemaal uit van de staatsgrenzen. Sápmi (Lapland) zie ik als een apart land. Dat geldt ook voor de autonome gebieden van Denemarken: Groenland en de Faeröer. Meertaligheid
Voor Finland onderscheid ik vooralsnog de Fins- en Zweedstalige auteurs. Als een Samische schrijver in het Zweeds, Noors of Fins publiceert dan blijf ik deze auteur rangschikken onder Sápmi.

Toelichting genre:
- romans: dit is inclusief (reis)verhalen, sprookjes.
- thrillers: detectives, literatuur thrillers ed. het onderscheid met roman is niet altijd eenduidig.
- overig volwassenen: essays, non-fictie, filosofie, brieven, (auto)biografieën, e.d.
- kinder- en jeugd: kinderboeken, jeugdboeken.
- prentenboeken: het onderscheid met kinderboeken is niet altijd helder.

Toelichting periode:
De focus ligt op literatuur vanaf 1970.
De periode 1900-1969 omvat slechts een klein deel van de vertalingen.

Bij recensies die ook online zijn te lezen heb ik een link geplaatst. Recensies van kranten zoals Touw, NRC en Volkskrant zijn ook online beschikbaar maar alleen toegankelijk voor abonnees. Die zijn kortom verstopt achter een betaalmuur. Om die reden plaats ik bij deze recensies GEEN link.

Een beperkt aantal recensies is ook direct op deze website te lezen. Van de recensisten heb ik hiervoor expliciet toestemming verkregen. U treft deze hieronder aan, indien van toepassing.


Colofon