Bloemlezingen Zweeds: Zweeds verhaal

Titel: Zweeds verhaal : achttien moderne zweedse schrijvers
Oorspronkelijke titel: bloemlezing (Z),
Vertaald uit het Zweeds door: diverse vertalers
Genre: verhalen
Uitgever: Meulenhoff, 1987
ISBN13: 978-90-290-2458-7ISBN: 9789029024587


Flaptekst / Beschrijving

Door middel van achttien sterke staaltjes van vertelkunst wordt in Zweeds verhaal een panoramisch overzicht gegeven van de enerzijds geheel eigen, anderzijds voor de Nederlandse lezer toch ook heel herkenbare ontwikkeling van de Zweedse verhaalliteratuur in deze eeuw.
Die zet in met de flaneur-literatuur van Hjalmar Söderberg en het burgerlijk realisme van Hjalmar Bergman en levert met Pär Lagerkvist onmiddellijk een van de centrale figuren op. Tussen de beide wereldoorlogen kan Agnes von Krusenstjerna worden gezien als voorloopster van de bekentenisliteratuur van de jaren zeventig. Een modernistische doorbraak leidt naar een literatuur die psychologisch van opzet is en waarin de existentiële angst op vaak beklemmende wijze wordt verbeeld (Ahlin, Dagerman). De jaren vijftig bieden een diffuus beeld: zwartgallig pessimisme (Birgitta Trotzig), absurdisme (Willy Kyrklund). het zoeken naar antwoorden op het scepticisme (Gyllcnsten), met als opvallendste debutant Lars Gustafsson. Omstreeks 1965, onder invloed van de oorlog in Vietnam, gaan het engagement en de 'documentaire literatuur' (Sundman, Enquist) een vooraanstaande plaats innemen, terwijl de jaren zeventig en tachtig behalve door een zeker pessimisme worden gekenmerkt door de opkomst van de vrouwenliteratuur en de autobiografische bekentenisliteratuur; ook het regionalisme (Sven Delblanc) beleeft een grote bloei.
Zweeds verhaal biedt van de achttien auteurs telkens één karakteristiek verhaal. Her uitvoerige nawoord plaatst de verhalen in het grotere verband van de historische ontwikkeling. Daardoor wordt deze representatieve doorsnee uit de moderne Zweedse verhaalliteratuur een pakkende en verhelderende bundel.

Recensies


over ons