Bloemlezingen Zweeds: Vanzelfsprekend natuurlijk, poëzie uit Zweden

Titel: Vanzelfsprekend natuurlijk, poëzie uit Zweden
Oorspronkelijke titel: bloemlezing (Z),
Vertaald uit het Zweeds door: diverse vertalers
Genre: poezie
Uitgever: Jimmink, 1984
ISBN13: 978-90-6288-022-5ISBN: 9789062880225


Flaptekst / Beschrijving

De belangstelling juist voor Zweedse poëzie is opvallend groot en het heeft er alle schijn van, dat deze belangstelling een traditie aan het worden is. Zweden heeft een groot potentieel aan dichters. In deze breed opgezette bloemlezing Vanzelfsprekend Natuurlijk uit de Zweedse poëzie, gaat het om de generaties die, ná de befaamde "veertigers" blijvend een plaats hebben weten te veroveren in de Zweedse literaire wereld. Juist doordat de vertalers geïnspireerd werden door persoonlijke contacten met de betreffende dichters, hebben zij een verantwoorde keuze kunnen maken. De hier aangeboden poëzie is representatief binnen het totaalbeeld van de hedendaagse Zweedse lyriek.
Er is bovendien naar gestreefd een zo genuanceerd mogelijk beeld te geven van elke auteur. Vanzelfsprekend Natuurlijk drukt de betrokkenheid en bewogenheid; beeldenrijkdom; exactheid in waarneming en denkwijze; taalbewustheid en tenslotte het vakmanschap uit van de Zweedse dichters.


over ons