Bloemlezingen Fins: Uit het land der 1000 meren

Titel: Uit het land der 1000 meren
Oorspronkelijke titel: bloemlezing (F),

Genre: verhalen
Uitgever: , 1935
ISBN:

Uitgever Boekengilde Die Poorte, Vertaling Schepens, Piet. Bevat werken van Arvid Järnefelt, Johannes Linnankoski, Runar Schildt


Flaptekst / Beschrijving

Recensie van Em. Janssen, S.J. IN Streven. Jaargang 3(1935):
Het land der duizend meren is Finland; en gaarne laten we ons verrassen door het frissche leven van de letterkunde aldaar. Drie novellen of brokstukken van langere werken zien we ons aangeboden. De thuiskomst (R. Schilds) vooreerst: een episode uit den strijd zonder genade tusschen de 'Witten' en de 'Rooden', in 1919; waarbij de moeder van een verdwaalden 'Roode', lid van een 'witte' familie, haar zoon bezoekt, onderhoudt en verdedigt. Een tragische geschiedenis, met iets van de oorlogsatmosfeer, met een aangrijpend geteekend beeld der onwrikbaar minnende moeder. - Strijd om Heikkilä (J. Linnankoski) heet de tweede novelle: hoe een aloude hoeve, in haar welvaart en voortbestaan, wordt aangerand en verdedigd. Het thema doet aan Streuvels' Vlaschaard denken, meer nog aan Het nieuwe begin van Marie Koenen; de uitwerkinig is geweldig, fantastisch en dramatisch. - Drie fragmenten volgen daarop van de novelle Kinturi (A. Järnefeldt). Kinturi, een arme daglooner, leeft en sterft in groot gebrek: het agrarisch socialisme, meent de schrijver (een leerling van Henri George en van Tolstoï), zou de menschen van zijn slag gelukkig maken.

De drie stukken zijn voortreffelijk. Rijke observatie ligt ten gronde aan een zware, degelijke kunst; koel psychologisch in het eerste geval; machtig en fantastisch in het tweede; bij het derde speelsch humoristisch, ernstig propagandistisch, niet zonder weemoed.

Zoo'n boek is, bij ons, een meer dan gewone aanwinst; de taal kon rijker en zuiverder klinken.


over ons