Start >Start > boek

Krijgsvolk der gedachten

Adriaan van der Hoeven: Krijgsvolk der gedachten

Titel: Krijgsvolk der gedachten : moderne Finse gedichten
Samenstelling Adriaan van der Hoeven & Willem Sinninghe Damsté
Uitgever: Holmsterland, 1992
ISBN10: 9062473083

Flaptekst / Beschrijving

Toen het Rode Leger op 30 november 1939 Finland binnenviel, werd de vrees van de Finnen bewaarheid: als het er op aankomt staan we er alleen voor. Dat traumatische besef werd de grondslag voor hun politiek. Uitgaan van eigen kracht en koorddansen tussen Oost en West, zonder in een isolement te geraken.
De internationale gemeenschap moest niet alleen weten waar Finland lag, maar ook overtuigd worden van zijn oprechte onafhankelijkheid. Vrienden maken en meedoen.

Hoe hebben de dichters in Finland gereageerd op die wat tweeslachtige verhouding met het buitenland, op het besef alleen te staan en te moeten vertrouwen op zichzelf in de queeste naar vrede en veiligheid? Dat is het thema van deze bundel. Want poëzie is geen politiek.

U krijgt at random enkele foto's gepresenteerd uit Samenland (ook wel Lapland genoemd) of Sápmi, zoals de Samen hun land noemen.
U kunt op de foto klikken voor een vergroting.
Op mijn website samenland.nl kunt u veel meer fotos uit Sápmi bekijken.

Toelichting landen:
Ik ga uit van Landen. Hierbij ga ik niet helemaal uit van de staatsgrenzen. Sápmi (Lapland) zie ik als een apart land. Dat geldt ook voor de autonome gebieden van Denemarken: Groenland en de Faeröer. Meertaligheid
Voor Finland onderscheid ik vooralsnog de Fins- en Zweedstalige auteurs. Als een Samische schrijver in het Zweeds, Noors of Fins publiceert dan blijf ik deze auteur rangschikken onder Sápmi.

Toelichting genre:
- romans: dit is inclusief (reis)verhalen, sprookjes.
- thrillers: detectives, literatuur thrillers ed. het onderscheid met roman is niet altijd eenduidig.
- overig volwassenen: essays, non-fictie, filosofie, brieven, (auto)biografieën, e.d.
- kinder- en jeugd: kinderboeken, jeugdboeken.
- prentenboeken: het onderscheid met kinderboeken is niet altijd helder.

Toelichting periode:
De focus ligt op literatuur vanaf 1970.
De periode 1900-1969 omvat slechts een klein deel van de vertalingen.

Bij recensies die ook online zijn te lezen heb ik een link geplaatst. Recensies van kranten zoals Touw, NRC en Volkskrant zijn ook online beschikbaar maar alleen toegankelijk voor abonnees. Die zijn kortom verstopt achter een betaalmuur. Om die reden plaats ik bij deze recensies GEEN link.

Een beperkt aantal recensies is ook direct op deze website te lezen. Van de recensisten heb ik hiervoor expliciet toestemming verkregen. U treft deze hieronder aan, indien van toepassing.


Colofon