Krijgsvolk der gedachten

Adriaan van der Hoeven: Krijgsvolk der gedachten

Titel: Krijgsvolk der gedachten : moderne Finse gedichten
Samenstelling Adriaan van der Hoeven & Willem Sinninghe Damsté
Uitgever: Holmsterland, 1992
ISBN13: 978-90-6247-308-3ISBN: 9789062473083

Flaptekst / Beschrijving

Toen het Rode Leger op 30 november 1939 Finland binnenviel, werd de vrees van de Finnen bewaarheid: als het er op aankomt staan we er alleen voor. Dat traumatische besef werd de grondslag voor hun politiek. Uitgaan van eigen kracht en koorddansen tussen Oost en West, zonder in een isolement te geraken.
De internationale gemeenschap moest niet alleen weten waar Finland lag, maar ook overtuigd worden van zijn oprechte onafhankelijkheid. Vrienden maken en meedoen.

Hoe hebben de dichters in Finland gereageerd op die wat tweeslachtige verhouding met het buitenland, op het besef alleen te staan en te moeten vertrouwen op zichzelf in de queeste naar vrede en veiligheid? Dat is het thema van deze bundel. Want poëzie is geen politiek.

U krijgt at random enkele foto's uit Lapland gepresenteerd.
U kunt op de foto klikken voor een vergroting.
Op mijn website samenland.nl kunt u veel meer fotos uit Lapland bekijken.

Toelichting taalgebied:
Finland kent een Zweedstalige minderheid. Finse auteurs die in het Zweeds schrijven worden hier aangeduid met 'Zweeds-fins'.

Toelichting genre:
- romans: dit is inclusief (reis)verhalen, sprookjes.
- thrillers: detectives, literatuur thrillers ed. het onderscheid met roman is niet altijd eenduidig.
- overig volwassenen: essays, non-fictie, filosofie, brieven, (auto)biografieën, e.d.
- kinder- en jeugd: kinderboeken, jeugdboeken.
- prentenboeken: het onderscheid met kinderboeken is niet altijd helder.

Toelichting periode:
De focus ligt op literatuur vanaf 1970.
De periode 1900-1969 omvat slechts een klein deel van de vertalingen.


Colofon