Finse sprookjes

Maarten Tengbergen: Finse sprookjes

Titel: Finse sprookjes
Samenstelling Maarten Tengbergen
Uitgever: Elmar, 1994
ISBN13: 978-90-389-0270-8ISBN: 9789038902708

Flaptekst / Beschrijving

De Finse cultuur is rijk aan mondeling overgeleverde verhalen en sprookjes. Daarin spelen bij voorkeur dieren, trollen en kabouters een hoofdrol. Al halverwege de vorige eeuw stelde Eero Salmelainen een groot aantal volkssporokjes op schift in vier bundels.
Behalve sprookjes uit deze bundels bevat 'Finse Sprookjes' ook cultuursprookjes van Anni Swan, die wel de Hans Christian Andersen van Finland genoemd wordt.
Haar werk dateert van de eerste jaren van deze eeuw.

'Finse Sprookjes' is een gevarieerde bundel met drie categorieën sprookjes: pure volkssprookjes, literair bewerkte volkssprookjes en cultuursprookjes.

U krijgt at random enkele foto's uit Lapland gepresenteerd.
U kunt op de foto klikken voor een vergroting.
Op mijn website samenland.nl kunt u veel meer fotos uit Lapland bekijken.

Toelichting taalgebied:
Finland kent een Zweedstalige minderheid. Finse auteurs die in het Zweeds schrijven worden hier aangeduid met 'Zweeds-fins'.

Toelichting genre:
- romans: dit is inclusief (reis)verhalen, sprookjes.
- thrillers: detectives, literatuur thrillers ed. het onderscheid met roman is niet altijd eenduidig.
- overig volwassenen: essays, non-fictie, filosofie, brieven, (auto)biografieën, e.d.
- kinder- en jeugd: kinderboeken, jeugdboeken.
- prentenboeken: het onderscheid met kinderboeken is niet altijd helder.

Toelichting periode:
De focus ligt op literatuur vanaf 1970.
De periode 1900-1969 omvat slechts een klein deel van de vertalingen.


Colofon