oudijslands: Edda

oudijslands: Edda

Titel: Edda : de liederen uit de Codex Regius en verwante manuscripten
Oorspronkelijke titel: Eddukvæði,
Vertaald uit het IJslands door: Marcel Otten
Genre: verhalen
Uitgever: Ambo, 1994
ISBN13: 978-90-263-1870-2ISBN: 9789026318702

Poetische Edda

Flaptekst / Beschrijving

Wat de Ilias is voor de Grieken, is de Edda voor de noordse volken. In poëtische vorm is het de schatkamer van hun mythologie en van veel van hun heldenverhalen en spreukenwijsheden. De godenliederen oefenen een mysterieuze aantrekkingskracht uit op de moderne lezer en de heldenliederen zijn een verheerlijking van het verleden. De kracht van de personages die erin optreden, alsmede de gebeurtenissen die zich afspelen, overstijgen het gewoon-menselijke van latere tijden. De tragische lotgevallen van het geslacht der Nevelingen zijn een inspiratiebron voor velen geweest.

Wikipedia geeft de volgende informatie over de Edda: De Codex Regius is een IJslands handschrift waarin de poëtische Edda bewaard is gebleven. Het werd in 1643 ontdekt door de bisschop van Skálholt, Brynjólfur Sveinsson en werd geschonken aan koning Frederik III van Denemarken. Met de vondst van de Codex Regius dacht met de bron van Snorri Sturluson's Edda gevonden te hebben. Later bleek dat de Codex Regius was opgetekend rond 1275, ruim vijftig jaar na Snorri's Edda.

Veel liederen in het handschrift dateren van voor de tijd dat Scandinavië bekeerd werd tot het Christendom in de late 10e eeuw. Het handschrift is niet volledig, want in het midden ontbreken acht bladen.

De Codex Regius werd tot 21 april 1971 bewaard op het vasteland in de Koninklijke Bibliotheek in Kopenhagen. Hierna werd het naar Reykjavik gebracht, waar het nu bewaard wordt in het árni Magnússon Instituut.

Recensies

U krijgt at random enkele foto's uit Lapland gepresenteerd.
U kunt op de foto klikken voor een vergroting.
Op mijn website samenland.nl kunt u veel meer fotos uit Lapland bekijken.

Toelichting taalgebied:
Finland kent een Zweedstalige minderheid. Finse auteurs die in het Zweeds schrijven worden hier aangeduid met 'Zweeds-fins'.

Toelichting genre:
- romans: dit is inclusief (reis)verhalen, sprookjes.
- thrillers: detectives, literatuur thrillers ed. het onderscheid met roman is niet altijd eenduidig.
- overig volwassenen: essays, non-fictie, filosofie, brieven, (auto)biografieën, e.d.
- kinder- en jeugd: kinderboeken, jeugdboeken.
- prentenboeken: het onderscheid met kinderboeken is niet altijd helder.

Toelichting periode:
De focus ligt op literatuur vanaf 1970.
De periode 1900-1969 omvat slechts een klein deel van de vertalingen.


Colofon