start > auteurs > Hjalmar Söderberg

Hjalmar Söderberg
Zweden

Auteur

De Zweedse auteur Hjalmar Söderberg (Stockholm 1869 - Kopenhagen 1941) was na zijn studie in Uppsala korte tijd journalist voordat hij volledig aan het schrijven wijdde.

Zijn literaire productie omvat romans en verhalen, toneel, lyriek, essays en journalistiek werk.

Van zijn romans waren tot dusverre alleen De jeugd van Martin Birck, Dokter Glas en Het Ernstige spel is in een Nederlandse vertaling beschikbaar.

Het Ernstige spel uit 1912 wordt gerekend tot de klassieke werken uit de Zweedse literatuur van de twintigste eeuw.

Informatie Svensk biografiskt handlexicon uit 1906 (van Project Runeberg): Student i Uppsala 1890, utöfvade S. en kortare tid publicistisk verksamhet i landsorten och tjänstgjorde därefter några år i k. tullverket men har från medio af 1890-talet odeladt ägnat sig åt litteraturen. Förutom en del recensioner i tidningar och tidskrifter, har S. publicerat berättelsen Förvillelser 1895, Historietter 1898, Martin Bircks ungdom 1901, Främlingarne, berättelser 1903, samt romanen Doktor Glas 1905. Han har vidare på ett mästerligt sätt öfversatt flere af Anatole France's verk, 'Noveller i urval' 1897, 'Drottning Gåsfot' 1899, 'Den röda liljan' 1902. Dessa öfversättningar bära vittne am S:s förmåga som fulländad stilist och kunna sägas vara mönster i sitt slag.

Redan i sin första bok, 'Förvillelser', en realistisk Stockholmshistoria, visar S. sig som en konstnär af rang. I detta förstlingsarbete lägger S. äfven i dagen den stora skepsis, sam sedermera blifvit ett utmärkande drag för honom, sin bristande tro på att något i världen egentligen har något att betyda. I romanen 'Martin Bircks ungdom', som öfversatts till flere språk, skildras en modern ung mans bittra erfarenheter af lifvet, hans sökande midt i tidsströmningarna, hans oförmåga att finna sig tillrätta. Det är en af djup psykologi och djup poetisk känsla fylld och af stilistiskt mästerskap utmärkt bok. I 'Doktor Glas' behandlar S. problemet, om det icke under vissa förhållanden är tillåtet för en människa att taga en annan människas lif.

'Aldrig har förf. så tydligt visat sin andliga hophörighet med fransk anda som i detta arbete, där allt är intellektuellt, känsla och lidelse, där resonnören ej sällan tar lofven af poeten och formen är på en gång så säker, så kvick och så uttrycksfull. -- Det är något egendomligt öfver bokens helhet som afkyler, samtidigt med att man beundrar dess säkerhet och skärpa. -- Om bokens intresse, konstnärlighet, många episoders skönhet och stilens fulländning kan blott en mening råda.'

Gift 1899 med Märta Abenius.

Recensies (4)

Dokter glas (2004):
- NRC Handelsblad (12-11-2004) Kester Freriks: Sterrenogen achter een voile
- Trouw (03-07-2004) T. van Deel: Om Helga te helpen moet haar man vermoord
Het ernstige spel (2003):
- NRC Handelsblad (02-01-2004) Kester Freriks: Op golven van pijn, gemis en schuld
De jeugd van Martin Birck (1983):
- voor- en nawoord () Egil Törnqvist: Nawoord

Publicaties

Overzicht publicaties (met vertalingen):

1946, Makten, visheten och kvinnan. Efterlämnade anteckningar
1943, Samlade verk, 10 vol
1942, Sista boken. Varia från senare år
1932, Den förvandlade Messias
1929, Resan till Rom
1928, Jesus Barabbas. Ur löjtnant Jägerstams memoarer
1921, Skrifter, 10 band
1918, Jahves eld
1913, Den talangfulla draken, historier
1912, Aftonstjärnan, skådespel i en akt
1912, Den allvarsamma leken (Het ernstige spel - 2003)
1909, Hjärtats oro
1908, Valda sidor
1907, Det mörknar över vägen
1906, Gertrud, skådespel i tre akter (Gertrud - 1986)
1905, Doktor Glas (Dokter glas - 1970)
(Dokter glas - 2004)
1903, Främlingarne
1901, Martin Bircks ungdom (De jeugd van Martin Birck - 1983)
1898, Historietter (Twintig verhalen / 20 verhalen - 2016)
1895, Förvillelser
1895, Oscar Levertin

Het overzicht van de originele publicaties is niet per se compleet. Ik streef om praktische redenen geen volledigheid na.

Vertalingen

Overzicht vertalingen:

Boeken 1 tot 6 van de 6


Twintig verhalen / 20 verhalen
auteur: Hjalmar Söderberg
land: Zweden
vertaald uit het Zweeds door Bertie van der Meij en Henri Wijsbek
vertaling van: Historietter, 1898
uitgever: Fallstaff & Fakir, november 2016
ISBN13: 978-9082607406
genre: verhalen
Oplage 200ex

Meer informatie...

Dokter glas
auteur: Hjalmar Söderberg
land: Zweden
vertaald uit het Zweeds door Bertie van der Meij
vertaling van: Doktor Glas, 1905
uitgever: Wereldbibliotheek, juni 2004
ISBN10: 9028420479
genre: roman
Heruitgave Dokter Glas, Bezige Bij 1970 (in vertaling van Henk Raaff). Ook als ISBN 9069760967 (Hema 1988); derde licht herziene uitgave 2021 ISBN 978-94-91618-77-2

Meer informatie...

Het ernstige spel
auteur: Hjalmar Söderberg
land: Zweden
vertaald uit het Zweeds door Bertie van der Meij
vertaling van: Den allvarsamma leken, 1912
uitgever: Wereldbibliotheek, juni 2003
ISBN10: 9028419845
genre: roman

Meer informatie...

Gertrud
auteur: Hjalmar Söderberg
land: Zweden
vertaald uit het Zweeds door Karst Woudstra
vertaling van: Gertrud, skådespel i tre akter, 1906
uitgever: International Theatre Bookshop, 1986
ISBN10: 9064031193
genre: toneel

Meer informatie...

De jeugd van Martin Birck
auteur: Hjalmar Söderberg
land: Zweden
vertaald uit het Zweeds door Roland Tweehuysen
vertaling van: Martin Bircks ungdom, 1901
uitgever: Meulenhoff, 1983
ISBN10: 9029012706
genre: roman
oorspronkelijke titel Martin Birck, Becht 1904

Meer informatie...

Dokter glas
auteur: Hjalmar Söderberg
land: Zweden
vertaald uit het Zweeds door Raaf
vertaling van: Doktor Glas, 1905
uitgever: De Bezige Bij, 1970
genre: roman
Reeks Literair paspoort 41

Boeken 1 tot 6 van de 6

Vertalingen in tijdschriften en bloemlezingen (1)


Colofon