Hjalmar Söderberg

Auteur

De Zweedse auteur Hjalmar Söderberg (Stockholm 1869 - Kopenhagen 1941) was na zijn studie in Uppsala korte tijd journalist voordat hij volledig aan het schrijven wijdde.

Zijn literaire productie omvat romans en verhalen, toneel, lyriek, essays en journalistiek werk.

Van zijn romans waren tot dusverre alleen De jeugd van Martin Birck, Dokter Glas en Het Ernstige spel is in een Nederlandse vertaling beschikbaar.

Het Ernstige spel uit 1912 wordt gerekend tot de klassieke werken uit de Zweedse literatuur van de twintigste eeuw.

Informatie Svensk biografiskt handlexicon uit 1906 (van Project Runeberg): Student i Uppsala 1890, utöfvade S. en kortare tid publicistisk verksamhet i landsorten och tjänstgjorde därefter några år i k. tullverket men har från medio af 1890-talet odeladt ägnat sig åt litteraturen. Förutom en del recensioner i tidningar och tidskrifter, har S. publicerat berättelsen Förvillelser 1895, Historietter 1898, Martin Bircks ungdom 1901, Främlingarne, berättelser 1903, samt romanen Doktor Glas 1905. Han har vidare på ett mästerligt sätt öfversatt flere af Anatole France's verk, 'Noveller i urval' 1897, 'Drottning Gåsfot' 1899, 'Den röda liljan' 1902. Dessa öfversättningar bära vittne am S:s förmåga som fulländad stilist och kunna sägas vara mönster i sitt slag.

Redan i sin första bok, 'Förvillelser', en realistisk Stockholmshistoria, visar S. sig som en konstnär af rang. I detta förstlingsarbete lägger S. äfven i dagen den stora skepsis, sam sedermera blifvit ett utmärkande drag för honom, sin bristande tro på att något i världen egentligen har något att betyda. I romanen 'Martin Bircks ungdom', som öfversatts till flere språk, skildras en modern ung mans bittra erfarenheter af lifvet, hans sökande midt i tidsströmningarna, hans oförmåga att finna sig tillrätta. Det är en af djup psykologi och djup poetisk känsla fylld och af stilistiskt mästerskap utmärkt bok. I 'Doktor Glas' behandlar S. problemet, om det icke under vissa förhållanden är tillåtet för en människa att taga en annan människas lif.

'Aldrig har förf. så tydligt visat sin andliga hophörighet med fransk anda som i detta arbete, där allt är intellektuellt, känsla och lidelse, där resonnören ej sällan tar lofven af poeten och formen är på en gång så säker, så kvick och så uttrycksfull. -- Det är något egendomligt öfver bokens helhet som afkyler, samtidigt med att man beundrar dess säkerhet och skärpa. -- Om bokens intresse, konstnärlighet, många episoders skönhet och stilens fulländning kan blott en mening råda.'

Gift 1899 med Märta Abenius.

Publicaties

Overzicht publicaties (met vertalingen):

 • 1946, Makten, visheten och kvinnan. Efterlämnade anteckningar
 • 1943, Samlade verk, 10 vol
 • 1942, Sista boken. Varia från senare år
 • 1932, Den förvandlade Messias
 • 1929, Resan till Rom, verhalen
 • 1928, Jesus Barabbas. Ur löjtnant Jägerstams memoarer
 • 1921, Skrifter, 10 band
 • 1918, Jahves eld
 • 1913, Den talangfulla draken, historier
 • 1912, Aftonstjärnan, skådespel i en akt, toneel
 • 1912, Den allvarsamma leken (Het ernstige spel - 2003)*
 • 1909, Hjärtats oro
 • 1908, Valda sidor, poëzie
 • 1907, Det mörknar över vägen, verhalen
 • 1906, Gertrud, skådespel i tre akter (Gertrud - 1986)
 • 1905, Doktor Glas (Dokter glas - 1970)* (Dokter glas - 2004)*
 • 1903, Främlingarne, verhalen
 • 1901, Martin Bircks ungdom (De jeugd van Martin Birck - 1983)*
 • 1898, Historietter (Twintig verhalen / 20 verhalen - 2016)*
 • 1895, Förvillelser
 • 1895, Oscar Levertin

Het overzicht van de werken is niet per se compleet. Ik streef om praktische redenen geen volledigheid na.

Vertalingen

Overzicht vertalingen:

Boeken 1 tot 6 van de 6


  Twintig verhalen / 20 verhalen *
  Hjalmar Söderberg (Zweden)
  vertaald uit het Zweeds door: Bertie van der Meij en Henri Wijsbek
  Fallstaff & Fakir, november 2016
  genre: verhalen
  ISBN13: 978-90-826074-0-6ISBN: 9789082607406
  oorspr. titel: Historietter, 1898

  Meer informatie...


  Dokter glas *
  Hjalmar Söderberg (Zweden)
  vertaald uit het Zweeds door: Bertie van der Meij
  Wereldbibliotheek, juni 2004
  genre: roman
  ISBN13: 978-90-284-2047-2ISBN: 9789028420472
  oorspr. titel: Doktor Glas, 1905

  Meer informatie...


  Het ernstige spel *
  Hjalmar Söderberg (Zweden)
  vertaald uit het Zweeds door: Bertie van der Meij
  Wereldbibliotheek, juni 2003
  genre: roman
  ISBN13: 978-90-284-1984-1ISBN: 9789028419841
  oorspr. titel: Den allvarsamma leken, 1912

  Meer informatie...


  Gertrud
  Hjalmar Söderberg (Zweden)
  vertaald uit het Zweeds door: Karst Woudstra
  , 1986
  genre: toneel
  ISBN13: 978-90-6403-119-9ISBN: 9789064031199
  oorspr. titel: Gertrud, skådespel i tre akter, 1906

  Meer informatie...


  De jeugd van Martin Birck *
  Hjalmar Söderberg (Zweden)
  vertaald uit het Zweeds door: Roland Tweehuysen
  Meulenhoff, 1983
  genre: roman
  ISBN13: 978-90-290-1270-6ISBN: 9789029012706
  oorspr. titel: Martin Bircks ungdom, 1901

  Meer informatie...


  Dokter glas *
  Hjalmar Söderberg (Zweden)
  vertaald uit het Zweeds door: Raaf
  De Bezige Bij, 1970
  genre: roman
  ISBN:
  oorspr. titel: Doktor Glas, 1905

  Meer informatie...


Boeken 1 tot 6 van de 6