Paavo Haavikko: Winterpaleis & andere gedichten

Titel: Winterpaleis & andere gedichten
Oorspronkelijke titel: Talvipalatsi, 1959
Vertaald uit het Fins door: Lili Ahonen en Caspar Peek
Genre: poezie
Uitgever: Kwadraat, 1984
ISBN13: 978-90-6481-502-7ISBN: 9789064815027


Flaptekst / Beschrijving

Paavo Haavikko, geboren in Helsinki in 1931, publiceerde zijn eerste gedichten in een tijd (begin jaren '50) waarin er van een moderne Finse poëzie nog nauwelijks sprake was. De generatie van Haavikko was de eerste die zich interesseerde voor wat er op literair gebied over de grenzen gebeurde. Toch is Haavikko geen navolger van
buitenlandse voorbeelden; zijn poëzie is onmiskenbaar Fins, zowel wat decor als thematiek betreft. Modern is echter dat hij, anders dan de dichters van voorgaande generaties, wantrouwend tegenover de poëzie zelf staat. Haavikko vindt dat poëzie niet moet generaliseren, maar bovenal gebruik moet maken van werkelijke gebeurtenissen.

Daarom is de lange cyclus 'Winterpaleis' (1959), behalve een fragmentarisch liefdesgedicht en een onderzoek naar de werking van taal en herinnering, ook een persoonlijk tijdsbeeld waarin historische en eigentijdse gebeurtenissen zijn samengebracht. Naast de negen gedichten van deze titel-cyclus, die samen ruim de helft van de bundel beslaan, bevat Winterpaleis nog een twintigtal korte gedichten, zowel uit zijn mythische vroege werk als uit zijn meer geëngageerde recente poëzie.


over ons