Start >Start > boek

Paavo Haavikko: Winterpaleis & andere gedichten

Paavo Haavikko: Winterpaleis & andere gedichten

Titel: Winterpaleis & andere gedichten
Oorspronkelijke titel: Talvipalatsi, 1959
Vertaald uit het Fins door: Lili Ahonen en Caspar Peek
Genre: poezie
Uitgever: Kwadraat, 1984
ISBN10: 906481502X

Flaptekst / Beschrijving

Paavo Haavikko, geboren in Helsinki in 1931, publiceerde zijn eerste gedichten in een tijd (begin jaren '50) waarin er van een moderne Finse poëzie nog nauwelijks sprake was. De generatie van Haavikko was de eerste die zich interesseerde voor wat er op literair gebied over de grenzen gebeurde. Toch is Haavikko geen navolger van
buitenlandse voorbeelden; zijn poëzie is onmiskenbaar Fins, zowel wat decor als thematiek betreft. Modern is echter dat hij, anders dan de dichters van voorgaande generaties, wantrouwend tegenover de poëzie zelf staat. Haavikko vindt dat poëzie niet moet generaliseren, maar bovenal gebruik moet maken van werkelijke gebeurtenissen.

Daarom is de lange cyclus 'Winterpaleis' (1959), behalve een fragmentarisch liefdesgedicht en een onderzoek naar de werking van taal en herinnering, ook een persoonlijk tijdsbeeld waarin historische en eigentijdse gebeurtenissen zijn samengebracht. Naast de negen gedichten van deze titel-cyclus, die samen ruim de helft van de bundel beslaan, bevat Winterpaleis nog een twintigtal korte gedichten, zowel uit zijn mythische vroege werk als uit zijn meer geëngageerde recente poëzie.

U krijgt at random enkele foto's gepresenteerd uit Samenland (ook wel Lapland genoemd) of Sápmi, zoals de Samen hun land noemen.
U kunt op de foto klikken voor een vergroting.
Op mijn website samenland.nl kunt u veel meer fotos uit Sápmi bekijken.

Toelichting landen:
Ik ga uit van Landen. Hierbij ga ik niet helemaal uit van de staatsgrenzen. Sápmi (Lapland) zie ik als een apart land. Dat geldt ook voor de autonome gebieden van Denemarken: Groenland en de Faeröer. Meertaligheid
Voor Finland onderscheid ik vooralsnog de Fins- en Zweedstalige auteurs. Als een Samische schrijver in het Zweeds, Noors of Fins publiceert dan blijf ik deze auteur rangschikken onder Sápmi.

Toelichting genre:
- romans: dit is inclusief (reis)verhalen, sprookjes.
- thrillers: detectives, literatuur thrillers ed. het onderscheid met roman is niet altijd eenduidig.
- overig volwassenen: essays, non-fictie, filosofie, brieven, (auto)biografieën, e.d.
- kinder- en jeugd: kinderboeken, jeugdboeken.
- prentenboeken: het onderscheid met kinderboeken is niet altijd helder.

Toelichting periode:
De focus ligt op literatuur vanaf 1970.
De periode 1900-1969 omvat slechts een klein deel van de vertalingen.

Bij recensies die ook online zijn te lezen heb ik een link geplaatst. Recensies van kranten zoals Touw, NRC en Volkskrant zijn ook online beschikbaar maar alleen toegankelijk voor abonnees. Die zijn kortom verstopt achter een betaalmuur. Om die reden plaats ik bij deze recensies GEEN link.

Een beperkt aantal recensies is ook direct op deze website te lezen. Van de recensisten heb ik hiervoor expliciet toestemming verkregen. U treft deze hieronder aan, indien van toepassing.


Colofon