Kerstin Ekman: Zwart water

Kerstin  Ekman: Zwart water

Titel: Zwart water
Oorspronkelijke titel: Händelser vid Vatten, 1993
Vertaald uit het Zweeds door: Mariyet Senders
Genre: roman
Uitgever: Bert Bakker, 1994
ISBN:

Ook ISBN 90-461-4003-2

Flaptekst / Beschrijving

Op midzomeravond worden twee kampeerders - een Nederlands meisje en een Amerikaan- in een moerassig berggebied in Noord-Zweden vermoord in hun tent. Ondanks alle verhoren en confrontaties wordt de dader niet gevonden. Na verloop van tijd keert de rust in de streek ogenschijnlijk terug, maar onder de oppervlakte blijft de dubbele moord de bewoners in zijn greep houden. Het wordt duidelijk dat bijna iedereen tegen de politie heeft gelogen of dingen heeft verzwegfen om zichzelf of anderen te beschermen. Wanneer iemand jaren later door toeval een aanknopingspunt denkt te hebben voor de ware toedracht, heeft dat onvermijdelijk een derde moord tot gevolg.

Zwart water is een roman over deze tijd en het duister in onszelf, waarvoor Ekman de rekwisieten van de misdaadroman heeft gebruikt. Geboorte en dood, liefde, seksualiteit en misleiding, menselijk onvermogen, de weg van het geheugen, verarming, vernietiging van de natuur, angst en bekrompenheid zijn thema's die in het verhaal zijn verweven. Met een verrassende, ironische speelsheid midden in een letterlijk dodelijke ernst weet Ekman alledaagsheid en mythe, tragedie en trivialiteit samen te vlechten tot een spannende, fijngevoelige, virtuoos geschreven roman, een voortdurend spel tussen licht en donker, rust en activiteit, gladde oppervlakte en peilloze diepten.

boekkaft'De moord wordt pas twintig jaar later opgelost. Toeval en misverstand spelen, zoals in het gewone leven, een grote rol: dit is geen met bloed opgepoetste puzzel waarin de stukken tenslotte keurig op hun plaats vallen, zoals de meeste thrillers. Het gaat Kerstin Ekman om de karakters die zij beschrijft en om de, soms bereekbare, draden die tussen hen geweven worden. Om de duisternis, de verwarring en de eenzaamheid die in welhaast elk mensenhart heersen. Kun je zo'n boek nog een thriller noemen? In dit geval wel, want de moorden en de spanning van het niet weten spelen een grote rol. Zwart Water doet een beetje denken aan Japrisots onvolprezen L' été Meurtrier. Groter lof kun je Ekman nauwelijks toezwaaien.' uit: Trouw, 14 oktober 1994

Recensies

U krijgt at random enkele foto's uit Lapland gepresenteerd.
U kunt op de foto klikken voor een vergroting.
Op mijn website samenland.nl kunt u veel meer fotos uit Lapland bekijken.

Toelichting taalgebied:
Finland kent een Zweedstalige minderheid. Finse auteurs die in het Zweeds schrijven worden hier aangeduid met 'Zweeds-fins'.

Toelichting genre:
- romans: dit is inclusief (reis)verhalen, sprookjes.
- thrillers: detectives, literatuur thrillers ed. het onderscheid met roman is niet altijd eenduidig.
- overig volwassenen: essays, non-fictie, filosofie, brieven, (auto)biografieën, e.d.
- kinder- en jeugd: kinderboeken, jeugdboeken.
- prentenboeken: het onderscheid met kinderboeken is niet altijd helder.

Toelichting periode:
De focus ligt op literatuur vanaf 1970.
De periode 1900-1969 omvat slechts een klein deel van de vertalingen.


Colofon