Halldór Laxness: Aan de voet van de gletsjer

Halldór  Laxness: Aan de voet van de gletsjer

Titel: Aan de voet van de gletsjer
Oorspronkelijke titel: Kristnihald undir Jókli, 1968
Vertaald uit het IJslands door: Marcel Otten
Genre: roman
Uitgever: De Geus, 2007
ISBN13: 978-90-445-0856-7ISBN: 9789044508567

Herdruk 2015 Uitgeverij World Editions - Colibri reeks, isbn 9789462371095

Flaptekst / Beschrijving

De bisschop van IJsland stuurt een jonge priester, Vebi, naar de pastoor van een afgelegen parochie aan de voet van de Snæfells Gletsjer om de klachten over pastoor Jon Primus te onderzoeken. Zo zou de man de doden in zijn parochie niet meer begraven. De bisschop drukt Vebi op het hart om objectief te werk te gaan: ‘Ik vraag om feiten. Het overige is mijn zaak.’ Daarom neemt Vebi een bandrecorder mee om zijn gesprekken met de priester en de parochianen op te nemen. De nuchtere, esoterische beschouwingen van de dorpsbevolking laten zich echter niet zo makkelijk op band vangen en Vebi raakt verwikkeld in allerlei vreemde situaties.

U krijgt at random enkele foto's uit Lapland gepresenteerd.
U kunt op de foto klikken voor een vergroting.
Op mijn website samenland.nl kunt u veel meer fotos uit Lapland bekijken.

Toelichting taalgebied:
Finland kent een Zweedstalige minderheid. Finse auteurs die in het Zweeds schrijven worden hier aangeduid met 'Zweeds-fins'.

Toelichting genre:
- romans: dit is inclusief (reis)verhalen, sprookjes.
- thrillers: detectives, literatuur thrillers ed. het onderscheid met roman is niet altijd eenduidig.
- overig volwassenen: essays, non-fictie, filosofie, brieven, (auto)biografieën, e.d.
- kinder- en jeugd: kinderboeken, jeugdboeken.
- prentenboeken: het onderscheid met kinderboeken is niet altijd helder.

Toelichting periode:
De focus ligt op literatuur vanaf 1970.
De periode 1900-1969 omvat slechts een klein deel van de vertalingen.


Colofon