Kurt Aust: De derde waarheid

Kurt Aust: De derde waarheid

Titel: De derde waarheid
Oorspronkelijke titel: Den tredje sannhet, 2001
Vertaald uit het Noors door: Annemarie Smit
Genre: thriller
Uitgever: Signatuur, 2003
ISBN13: 978-90-5672-096-4ISBN: 9789056720964

Flaptekst / Beschrijving

De klassieke elementen van een thriller virtuoos gecombineerd met een levendige tijdsschets van het begin van de achttiende eeuw – het prille begin van de Verlichting.

De duisternis was zoveel geweken dat ik zijn magere, hoekige gezicht kon zien en zijn robuuste gestalte kon onderscheiden, hoewel hij ineengedoken zat. Robuust was een treffende benaming. En onverschrokken misschien ook. Hoewel hij aangeklaagd was voor moord en wist dat de beul op hem wachtte, leek hij niet bang.
” Ik ben Thomas van Boueberge, afgezant van de koning, en ik ben hier om erop toe te zien dat uw rechtzaak, Arne Jensen, rechtmatig verloopt.”
De man knipperde even met zijn ogen.
“ Dat wil zeggen dat ik erop moet toezien, dat de juiste man voor de rechter wordt geleid en voor de moord op rentmeester Hans Halle wordt veroordeeld. Daarom is mijn eerste vraag, Arne Jensen, of u bekent dat u op 7 juni van dit jaar Hans Halte hebt doodgeschoten?”

Na het eerder verschenen Dag des oordeels volgt er nu een tweede zaak voor de sluwe, geduldige Thomas van Boueberge en zijn losbandige leerling Petter Hortten. Het onderzoek leidt tot vele vragen: bestaat er wel een absolute waarheid?

U krijgt at random enkele foto's uit Lapland gepresenteerd.
U kunt op de foto klikken voor een vergroting.
Op mijn website samenland.nl kunt u veel meer fotos uit Lapland bekijken.

Toelichting taalgebied:
Finland kent een Zweedstalige minderheid. Finse auteurs die in het Zweeds schrijven worden hier aangeduid met 'Zweeds-fins'.

Toelichting genre:
- romans: dit is inclusief (reis)verhalen, sprookjes.
- thrillers: detectives, literatuur thrillers ed. het onderscheid met roman is niet altijd eenduidig.
- overig volwassenen: essays, non-fictie, filosofie, brieven, (auto)biografieën, e.d.
- kinder- en jeugd: kinderboeken, jeugdboeken.
- prentenboeken: het onderscheid met kinderboeken is niet altijd helder.

Toelichting periode:
De focus ligt op literatuur vanaf 1970.
De periode 1900-1969 omvat slechts een klein deel van de vertalingen.


Colofon