Lars Gustafsson: De stilte van de wereld voor Bach

Lars Gustafsson: De stilte van de wereld voor Bach

Titel: De stilte van de wereld voor Bach : gedichten
Oorspronkelijke titel: Världens tystnad före Bach, 1982
Vertaald uit het Zweeds door: J. Bernlef
Genre: poezie
Uitgever: De Bezige Bij, 1988
ISBN13: 978-90-234-4662-0ISBN: 9789023446620

Heruitgave door Hoogland & Van Klaveren 2007 ISBN: 90 76347 74 3

Flaptekst / Beschrijving

In de poëzie van Lars Gustafsson maken de waarnemer, de waarneming en het waargenomene op een glasheldere manier het probleem en het spanningsveld uit.

In zijn gedichten komt een zeldzame combinatie tot stand van filosofische analyse en sterke zintuiglijkheid, die te zamen de polen vormen van Gustafssons lyrisch dichterschap.

J. Bernlef -die uit negen bundels koos en vertaalde - spreekt in zijn nawoord zelfs van een nieuw type dichter: de mathematisch-lyricus.
Door deze uitgave kan de Nederlandse lezer zich een beeld vormen van een belangrijke eigentijdse Zweedse dichter.

Over de stilte van de wereld voor Bach:
'Die wijsheid, die op de een of andere manier troostrijk op mij overkomt, levert ons een rijk boek op.' - Michael Zeeman, de Volkskrant.

‘Na lezing van Een raadselachtige verdwijning is het volkomen duidelijk: Lars Gustafsson behoort bij het rijtje werkelijk grote dichters van deze tijd, dat had Brodsky goed gezien toen hij zijn naam noemde bij de dichters uit Zweden die men lezen moest.’ - Ton van Deel, Trouw

De bundel bevat gedichten uit:
- De ballonvaarders
- Een voormiddag in Zweden
- Een reis naar het middelpunt der aarde
- De gebroeders Wright bezoeken Kitty Hawk
- Warme en koude ruimtes
- Sonnetten
- Artesische bronnen cartesiaanse dromen
- De stilte van de wereld voor Bach
- De vogels

Een aantal van de gedichten verschenen eerder in Het vaderland onder de aarde (Journal 1980), de bloemlezing Vanzelfsprekend natuurlijk (Jimmink 1984) en het tijdschrift Raster

Recensies

U krijgt at random enkele foto's uit Lapland gepresenteerd.
U kunt op de foto klikken voor een vergroting.
Op mijn website samenland.nl kunt u veel meer fotos uit Lapland bekijken.

Toelichting taalgebied:
Finland kent een Zweedstalige minderheid. Finse auteurs die in het Zweeds schrijven worden hier aangeduid met 'Zweeds-fins'.

Toelichting genre:
- romans: dit is inclusief (reis)verhalen, sprookjes.
- thrillers: detectives, literatuur thrillers ed. het onderscheid met roman is niet altijd eenduidig.
- overig volwassenen: essays, non-fictie, filosofie, brieven, (auto)biografieën, e.d.
- kinder- en jeugd: kinderboeken, jeugdboeken.
- prentenboeken: het onderscheid met kinderboeken is niet altijd helder.

Toelichting periode:
De focus ligt op literatuur vanaf 1970.
De periode 1900-1969 omvat slechts een klein deel van de vertalingen.


Colofon