Start >Start > boek

Lars Gustafsson: De stilte van de wereld voor Bach

Lars Gustafsson: De stilte van de wereld voor Bach

Titel: De stilte van de wereld voor Bach : gedichten
Oorspronkelijke titel: Världens tystnad före Bach, 1982
Vertaald uit het Zweeds door: J. Bernlef
Genre: poezie
Uitgever: De Bezige Bij, 1988
ISBN10: 9023446623

Heruitgave door Hoogland & Van Klaveren 2007 ISBN: 90 76347 74 3

Flaptekst / Beschrijving

In de poëzie van Lars Gustafsson maken de waarnemer, de waarneming en het waargenomene op een glasheldere manier het probleem en het spanningsveld uit.

In zijn gedichten komt een zeldzame combinatie tot stand van filosofische analyse en sterke zintuiglijkheid, die te zamen de polen vormen van Gustafssons lyrisch dichterschap.

J. Bernlef -die uit negen bundels koos en vertaalde - spreekt in zijn nawoord zelfs van een nieuw type dichter: de mathematisch-lyricus.
Door deze uitgave kan de Nederlandse lezer zich een beeld vormen van een belangrijke eigentijdse Zweedse dichter.

Over de stilte van de wereld voor Bach:
'Die wijsheid, die op de een of andere manier troostrijk op mij overkomt, levert ons een rijk boek op.' - Michael Zeeman, de Volkskrant.

‘Na lezing van Een raadselachtige verdwijning is het volkomen duidelijk: Lars Gustafsson behoort bij het rijtje werkelijk grote dichters van deze tijd, dat had Brodsky goed gezien toen hij zijn naam noemde bij de dichters uit Zweden die men lezen moest.’ - Ton van Deel, Trouw

De bundel bevat gedichten uit:
- De ballonvaarders
- Een voormiddag in Zweden
- Een reis naar het middelpunt der aarde
- De gebroeders Wright bezoeken Kitty Hawk
- Warme en koude ruimtes
- Sonnetten
- Artesische bronnen cartesiaanse dromen
- De stilte van de wereld voor Bach
- De vogels

Een aantal van de gedichten verschenen eerder in Het vaderland onder de aarde (Journal 1980), de bloemlezing Vanzelfsprekend natuurlijk (Jimmink 1984) en het tijdschrift Raster

Recensies

Arjen Schreuder (28-06-1991), Wat wij dachten rent voor ons uit. NRC Handelsblad
Arjan Peters (17-06-2005), 'Ik denk nog vaak aan de duim van Ramsberg'. de Volkskrant
Kester Freriks (17-06-2005), Op naaldhakken. Lars Gustafsson spreekt 'verdediging van de poëzie uit. NRC Handelsblad

U krijgt at random enkele foto's gepresenteerd uit Samenland (ook wel Lapland genoemd) of Sápmi, zoals de Samen hun land noemen.
U kunt op de foto klikken voor een vergroting.
Op mijn website samenland.nl kunt u veel meer fotos uit Sápmi bekijken.

Toelichting landen:
Ik ga uit van Landen. Hierbij ga ik niet helemaal uit van de staatsgrenzen. Sápmi (Lapland) zie ik als een apart land. Dat geldt ook voor de autonome gebieden van Denemarken: Groenland en de Faeröer. Meertaligheid
Voor Finland onderscheid ik vooralsnog de Fins- en Zweedstalige auteurs. Als een Samische schrijver in het Zweeds, Noors of Fins publiceert dan blijf ik deze auteur rangschikken onder Sápmi.

Toelichting genre:
- romans: dit is inclusief (reis)verhalen, sprookjes.
- thrillers: detectives, literatuur thrillers ed. het onderscheid met roman is niet altijd eenduidig.
- overig volwassenen: essays, non-fictie, filosofie, brieven, (auto)biografieën, e.d.
- kinder- en jeugd: kinderboeken, jeugdboeken.
- prentenboeken: het onderscheid met kinderboeken is niet altijd helder.

Toelichting periode:
De focus ligt op literatuur vanaf 1970.
De periode 1900-1969 omvat slechts een klein deel van de vertalingen.

Bij recensies die ook online zijn te lezen heb ik een link geplaatst. Recensies van kranten zoals Touw, NRC en Volkskrant zijn ook online beschikbaar maar alleen toegankelijk voor abonnees. Die zijn kortom verstopt achter een betaalmuur. Om die reden plaats ik bij deze recensies GEEN link.

Een beperkt aantal recensies is ook direct op deze website te lezen. Van de recensisten heb ik hiervoor expliciet toestemming verkregen. U treft deze hieronder aan, indien van toepassing.


Colofon