Kerstin Ekman: De Springbron

Kerstin  Ekman: De Springbron

Titel: De Springbron
Oorspronkelijke titel: Springkällan, 1976
Vertaald uit het Zweeds door: Bertie van der Meij
Genre: roman
Uitgever: Bert Bakker, 1985
ISBN13: 978-90-351-1925-3ISBN: 9789035119253

Flaptekst / Beschrijving

'De springbron vormt het tweede, afzonderlijk leesbare deel van een vierluik waarin Kerstin Ekman de ontwikkeling schildert van een klein Zweeds stadje vanaf het einde van de negentiende eeuw tot in de jaren zeventig van onze eeuw.
In De springbron lezen wij over de jonge vrouw Tora, die wij al kennen uit Heksenkringen, maar ook over haar vriendin Frida en Frida's kinderen. In haar streven sociaal op te klimmen opent Tora een café, waar ze de gegoede burgerij tot haar cliëntè;le hoopt te zullen krijgen. Frida is een wasvrouw, een weduwe die zes kinderen moet grootbrengen. De relatie tussen beide vrouwen wordt bemoeilijkt door Tora's neiging zich emotioneel af te sluiten.
In De springbron zien we hoe voor de jonge generatie de nieuwe ontwikkelingen de belofte inhouden van een betere toekomst, en hoe het aloude bijgeloof en de scherpe sociale tegenstellingen de veranderingen bemoeilijken.

Het boek vormt samen met onderstaande boeken een vierluik waarin Kerstin Ekman de ontwikkeling schildert van het Zweedse stadje Katarineholm vanaf het einde van de negentiende eeuw tot in de jaren zeventig van onze eeuw.

U krijgt at random enkele foto's uit Lapland gepresenteerd.
U kunt op de foto klikken voor een vergroting.
Op mijn website samenland.nl kunt u veel meer fotos uit Lapland bekijken.

Toelichting taalgebied:
Finland kent een Zweedstalige minderheid. Finse auteurs die in het Zweeds schrijven worden hier aangeduid met 'Zweeds-fins'.

Toelichting genre:
- romans: dit is inclusief (reis)verhalen, sprookjes.
- thrillers: detectives, literatuur thrillers ed. het onderscheid met roman is niet altijd eenduidig.
- overig volwassenen: essays, non-fictie, filosofie, brieven, (auto)biografieën, e.d.
- kinder- en jeugd: kinderboeken, jeugdboeken.
- prentenboeken: het onderscheid met kinderboeken is niet altijd helder.

Toelichting periode:
De focus ligt op literatuur vanaf 1970.
De periode 1900-1969 omvat slechts een klein deel van de vertalingen.


Colofon