Kerstin Ekman: Breng mij weer tot leven

Kerstin  Ekman: Breng mij weer tot leven

Titel: Breng mij weer tot leven
Oorspronkelijke titel: Gör mig levende igen, 1996
Vertaald uit het Zweeds door: Mariyet Senders en Mats Keuls
Genre: roman
Uitgever: Bert Bakker, 1997
ISBN13: 978-90-351-1861-4ISBN: 9789035118614

Ook ISBN 90 351 1406 x

Flaptekst / Beschrijving

Terwijl dit millennium zijn einde nadert, komen in een voorstad van Stockholm zeven vrouwen van zeer uiteenlopende leeftijd en achtergrond regelmatig bij elkaar om hun ongerustheid te uiten over dit zo verwarde en onvoorspelbare fin de siè;cie. Zij voelen zich bedreigd, en hopen het kwaad in de wereld te bezweren tijdens hun vurige en levendige gesprekken. Maar wanneer het kwaad hun eigen leven binnensluipt, gebeurt dit zo geruisloos en geraffineerd dat ze het niet herkennen.

Bijna onder ieders ogen verdwijnt een meisje. De politie doet niets. Alleen haar zusje zoekt wanhopig. Dan verdwijnt een van de leden van de groep. Niemand heeft het zien aankomen. Wat heeft het multimediabedrijf dat een van zijn medewerksters bedreigt precies te verbergen? En wat is de betekenis van de angstaanjagende rituelen die een gewelddadige jeugdbende erop na houdt?

Breng mij weer tot leven is een even rijke als veelkleurige, even geraffineerde als spannende roman. Zelden heeft een boek op zo'n verrassende wijze de vorm aangenomen van het leven zelf: de beelden die Ekman gebruikt zijn sterk, suggestief, bijna filmisch, en er is sprake van een voortdurende wisselwerking tussen de uiterlijke en de innerlijke wereld, tussen gedachte en expressie, tussen ideaal en werkelijkheid. Op meesterlijke wijze worden scherpe maatschappijkritiek, vermakelijke geschiedenissen, aangrijpende scè;nes, surrealistische en zeer aardse belevenissen verweven tot een spannende, veelstemmige, vrouwelijke kijk op de wereld en op de grote vragen van deze tijd.

'Een boeiender boek voor naast het bed is moeilijk te vinden (...) Breng mij weer tot lellen is een machtige roman, een natuurlijk vervolg op het grote succes van Zwart water. SVENSKA DACBLADET

Recensies

U krijgt at random enkele foto's uit Lapland gepresenteerd.
U kunt op de foto klikken voor een vergroting.
Op mijn website samenland.nl kunt u veel meer fotos uit Lapland bekijken.

Toelichting taalgebied:
Finland kent een Zweedstalige minderheid. Finse auteurs die in het Zweeds schrijven worden hier aangeduid met 'Zweeds-fins'.

Toelichting genre:
- romans: dit is inclusief (reis)verhalen, sprookjes.
- thrillers: detectives, literatuur thrillers ed. het onderscheid met roman is niet altijd eenduidig.
- overig volwassenen: essays, non-fictie, filosofie, brieven, (auto)biografieën, e.d.
- kinder- en jeugd: kinderboeken, jeugdboeken.
- prentenboeken: het onderscheid met kinderboeken is niet altijd helder.

Toelichting periode:
De focus ligt op literatuur vanaf 1970.
De periode 1900-1969 omvat slechts een klein deel van de vertalingen.


Colofon