Karin Johannisson: De kamers van de melancholie

Titel: De kamers van de melancholie : Over angst, verveling en depressie
Oorspronkelijke titel: Melankoliska rum, 2009
Vertaald uit het Zweeds door: Elina van der Heijden en Wiveca Jongeneel
Genre: non-fictie
Uitgever: Ambo, 2010
ISBN13: 978-90-263-2322-5ISBN: 9789026323225


Flaptekst / Beschrijving

In De kamers van de melancholie beschrijft Karin Johannisson de geschiedenis van de melancholie. In de zestiende en zeventiende eeuw werd zij vooral geassocieerd met angst en woeste wanhoop. Vanaf de negentiende eeuw wordt melancholie steeds meer gezien als depressie, gepaard gaand met grote somberheid, gevoelens van extreme verveling en slapeloosheid. Johannisson laat zien dat elke eeuw een eigen emotionele stijl kende, die deel uitmaakte van een cultuur en zich zowel uitte in het privéleven als in het collectieve leven. Aan de hand van sprekende voorbeelden uit de kunst, literatuur en wetenschap beschrijft Karin Johannisson de verschillende typen van melancholie en haar verschijningsvormen. Bekende schrijvers die leden aan een vorm van melancholie of depressie, zoals Virginia Woolf, Franz Kafka en Marcel Proust, passeren de revue. Maar Johannisson raadpleegde ook medische rapporten en patiëntenverslagen. Het resultaat is een prachtige cultuurgeschiedenis van een zeer complexe emotionele staat.

Recensies


over ons