Jens Peter Jacobsen: Gurreliederen en arabesken

Jens Peter Jacobsen: Gurreliederen en arabesken

Titel: Gurreliederen en arabesken : (Hervert Sperring en andere gedichten)
Oorspronkelijke titel: verzamelbundel poëzie,
Vertaald uit het Deens door: Jan Baptist
Genre: poezie
Uitgever: Jan Baptist, 2019
ISBN13: 978-90-829747-0-6ISBN: 9789082974706

Flaptekst / Beschrijving

Gurreliederen en Arabesken, een verzameling van alle door de Deense auteur Jens Peter Jacobsen geschreven gedichten, vertaald uit het Deens in het Nederlands.

Zijn literaire productie is klein: twee romans, een bundel korte verhalen en een bundel gedichten, die pas na zijn dood werd uitgegeven. Zijn betekenis voor de Deense literatuur echter was en is – nog steeds – groot. Eind 19e, begin 20e eeuw kende zijn werk een grote bekendheid en was er bij de grote namen uit die tijd veel waardering voor zijn werk. Vooral Rainer Maria Rilke was een groot fan.

Tijdens zijn leven heeft Jacobsen slechts zes gedichten gepubliceerd. De overige werden gevonden in zijn nalatenschap en in 1886 door twee van zijn vrienden gepubliceerd. In de jaren 1924-1929 verschenen de verzamelde werken van Jacobsen met daarin onder andere opgenomen zijn beide romans, een aantal korte verhalen en zijn gedichten, sommige gebundeld, andere los. Deze verzamelde werken zijn gebruikt voor de samenstelling van Gurreliederen en Arabesken.

U krijgt at random enkele foto's uit Lapland gepresenteerd.
U kunt op de foto klikken voor een vergroting.
Op mijn website samenland.nl kunt u veel meer fotos uit Lapland bekijken.

Toelichting taalgebied:
Finland kent een Zweedstalige minderheid. Finse auteurs die in het Zweeds schrijven worden hier aangeduid met 'Zweeds-fins'.

Toelichting genre:
- romans: dit is inclusief (reis)verhalen, sprookjes.
- thrillers: detectives, literatuur thrillers ed. het onderscheid met roman is niet altijd eenduidig.
- overig volwassenen: essays, non-fictie, filosofie, brieven, (auto)biografieën, e.d.
- kinder- en jeugd: kinderboeken, jeugdboeken.
- prentenboeken: het onderscheid met kinderboeken is niet altijd helder.

Toelichting periode:
De focus ligt op literatuur vanaf 1970.
De periode 1900-1969 omvat slechts een klein deel van de vertalingen.


Colofon