Sven Hassel: Frontkameraden

Sven Hassel: Frontkameraden

Titel: Frontkameraden
Oorspronkelijke titel: Frontkammerater, 1960

Genre: roman
Uitgever: Westfriesland, 1961
ISBN:

Herdruk Just Publisher 2013. Uitgave 1968 Sijthoff met vertaling uit het Duits door Anne Rendby en Pieter Nierop

Flaptekst / Beschrijving

uit boekbeschrijvingen.nl:
De achtergrond van dit verhaal wordt niet gevormd door de ijzige ellende aan het front in Rusland, maar door het dagelijkse leven in het achterland, dat onder de nooit aflatende dreiging van de bombardementen en de politionele terreur lag. Wat bleef een soldaat tussen de Gestapo, Feldgendarmerie, SS, het verraad van een ontrouwe vrouw en de meisjes van plezier, als enige hoop ooit levend te ontkomen? Zijn kameraden. In deze grauwe, wanhopige wereld, die al aan de rand van de afgrond staat, gaf alleen de rugdekking van een handjevol mannen iemand nog het gevoel van een laatste restje menselijke waardigheid.

U krijgt at random enkele foto's uit Lapland gepresenteerd.
U kunt op de foto klikken voor een vergroting.
Op mijn website samenland.nl kunt u veel meer fotos uit Lapland bekijken.

Toelichting taalgebied:
Finland kent een Zweedstalige minderheid. Finse auteurs die in het Zweeds schrijven worden hier aangeduid met 'Zweeds-fins'.

Toelichting genre:
- romans: dit is inclusief (reis)verhalen, sprookjes.
- thrillers: detectives, literatuur thrillers ed. het onderscheid met roman is niet altijd eenduidig.
- overig volwassenen: essays, non-fictie, filosofie, brieven, (auto)biografieën, e.d.
- kinder- en jeugd: kinderboeken, jeugdboeken.
- prentenboeken: het onderscheid met kinderboeken is niet altijd helder.

Toelichting periode:
De focus ligt op literatuur vanaf 1970.
De periode 1900-1969 omvat slechts een klein deel van de vertalingen.


Colofon