Karsten Alnæs: De geschiedenis van Europa deel 4

Karsten Alnæs: De geschiedenis van Europa deel 4

Titel: De geschiedenis van Europa deel 4 : 1900- heden: Onbehagen
Oorspronkelijke titel: Historien om Europa. Mørkets Tid, 2006
Vertaald uit het Noors door: Lucy Pijttersen en Kim Snoeijing
Genre: overig volwassenen
Uitgever: Ambo, 2007
ISBN13: 978-90-8549-009-8ISBN: 9789085490098

Flaptekst / Beschrijving

Europa staat in het middelpunt van de belangstelling: de uitbreiding van de Unie met tien nieuwe lidstaten en de mogelijke toetreding van nog enkele grote naties, en de discussie over de Europese Grondwet. Om het Europa van vandaag beter te begrijpen moeten we het verleden kennen. Karsten Alnaes’ De geschiedenis van Europa voorziet op uitmuntende wijze in die behoefte. In vier delen vertelt Alnaes over het ontstaan van het idee van Europa, rond 1300, over de vorming van staten, over koningen, oorlogen, pest, honger, kunst en cultuur. Hij schetst hoe onze voorvaderen leefden en stierven, wat zij voelden en dachten en hoe hun dagelijks leven eruitzag.

In dit laatste deel schrijft de auteur over de gruwelijke oorlogen die Europa in de eerste helft van de twintigste eeuw teisterden en behandelt hij de opkomst van diverse totalitaire ideologieën en regimes, die voor groot menselijk leed en massavernietiging verantwoordelijk waren. Het boek begint in 1900 en sluit af met het einde van de Tweede Wereldoorlog.

Alnæs begint met de opmaat van de Eerste Wereldoorlog. Daarin maken we kennis met het artistieke genie Pablo Picasso en de Franse dichter Apollinaire. Dan breekt de hel los en worden de lezers meegesleurd in de vreselijke lotgevallen van de militairen en in de gruwelijke oorlogspsychologie. Vervolgens verplaatst de auteur zijn aandacht naar het oosten, naar Rusland waar een revolutie en een burgeroorlog plaatsvinden. Hij beschrijft de daden van Lenin en Stalin, daarnaast zijn we getuige van de liefdesrelatie tussen de jonge Olga Benario en Otto Braun, de leider van een Duitse communistische jeugdgroepering.

Als centrale culturele thema’s komen in dit deel onder meer het dadaïsme en het surrealisme in de film, de literatuur en de beeldende kunst aan bod. Als sociaal-historisch thema behandelt Alnæs het lot van de Britse arbeidersklasse in de jaren dertig. Centraal in dit laatste deel van De geschiedenis van Europa staat Berlijn, de stad met de vele stemmen, die meer dan enig andere Europese hoofdstad het verhaal van de twintigste eeuw vertelt

Alnaes’ grote kracht en originaliteit blijken uit het feit dat hij niet alleen de hoofdlijnen van de geschiedenis behandelt, maar door talloze verhalen van gewone mensen laat zien hoe de grote historische gebeurtenissen het leven van velen raakten. Het resultaat is een indrukwekkende nieuwe geschiedschrijving van Europa, die de toon zet voor de eenentwintigste eeuw.

U krijgt at random enkele foto's uit Lapland gepresenteerd.
U kunt op de foto klikken voor een vergroting.
Op mijn website samenland.nl kunt u veel meer fotos uit Lapland bekijken.

Toelichting taalgebied:
Finland kent een Zweedstalige minderheid. Finse auteurs die in het Zweeds schrijven worden hier aangeduid met 'Zweeds-fins'.

Toelichting genre:
- romans: dit is inclusief (reis)verhalen, sprookjes.
- thrillers: detectives, literatuur thrillers ed. het onderscheid met roman is niet altijd eenduidig.
- overig volwassenen: essays, non-fictie, filosofie, brieven, (auto)biografieën, e.d.
- kinder- en jeugd: kinderboeken, jeugdboeken.
- prentenboeken: het onderscheid met kinderboeken is niet altijd helder.

Toelichting periode:
De focus ligt op literatuur vanaf 1970.
De periode 1900-1969 omvat slechts een klein deel van de vertalingen.


Colofon