Hallgrímur Pétursson: Passiepsalmen

Hallgrímur Pétursson: Passiepsalmen

Titel: Passiepsalmen
Oorspronkelijke titel: Passíusálmar, 1666
Vertaald uit het IJslands door: Adriaan Faber
Genre: poezie
Uitgever: Frysk en Frij, 2003
ISBN13: 978-90-73554-87-0ISBN: 9789073554870

2e herziene uitgave in 2009 bij Boekencentrum ISBN 9789023923251

Flaptekst / Beschrijving

Integrale vertaling van de gedichtencyclus van de 17e-eeuwse IJslandse dichter over de lijdensgeschiedenis van Christus.

Historie van het lijden en sterven van onze heer Jezus Christus. Oorspronkelijke tekst van de IJslander Hallgrímur Pétursson anno 1659. Vormgeving: volgens de uitgave Hallgrímskirkja, Reykjavík 1991. In het Hollands vertaald door Adriaan Faber, Ede (Gld.).

U krijgt at random enkele foto's uit Lapland gepresenteerd.
U kunt op de foto klikken voor een vergroting.
Op mijn website samenland.nl kunt u veel meer fotos uit Lapland bekijken.

Toelichting taalgebied:
Finland kent een Zweedstalige minderheid. Finse auteurs die in het Zweeds schrijven worden hier aangeduid met 'Zweeds-fins'.

Toelichting genre:
- romans: dit is inclusief (reis)verhalen, sprookjes.
- thrillers: detectives, literatuur thrillers ed. het onderscheid met roman is niet altijd eenduidig.
- overig volwassenen: essays, non-fictie, filosofie, brieven, (auto)biografieën, e.d.
- kinder- en jeugd: kinderboeken, jeugdboeken.
- prentenboeken: het onderscheid met kinderboeken is niet altijd helder.

Toelichting periode:
De focus ligt op literatuur vanaf 1970.
De periode 1900-1969 omvat slechts een klein deel van de vertalingen.


Colofon