Jens Peter Jacobsen: Mevrouw Marie Grubbe

Jens Peter Jacobsen: Mevrouw Marie Grubbe

Titel: Mevrouw Marie Grubbe : schetsen van de zeventiende eeuw
Oorspronkelijke titel: Fru Marie Grubbe, 1876
Vertaald uit het Deens door: Jan Baptist
Genre: roman
Uitgever: Jan Baptist, 2012
ISBN13: 978-90-815357-3-1ISBN: 9789081535731

Flaptekst / Beschrijving

Fru Marie Grubbe werd op 15-12-1876 in Denemarken uitgegeven, nadat Jacobsen vier jaar aan het boek had gewerkt. De eerste druk was na tien dagen uitverkocht. Voor het grote publiek was Jacobsen een onbekende, hij had eerder een kort verhaal en de eerste twee hoofdstukken van Fru Marie Grubbe in een tijdschrift gepubliceerd.
De eerste ontvangst van het boek was overwegend positief, maar er was ook verbazing, kritiek en aarzeling. De gehanteerde stijl in het boek was nieuw en onbekend voor Deense begrippen eind 19e eeuw en ook de schildering van de sociale deroute van de hoofdpersoon en haar verhouding tot mannen gaf aanleiding tot commentaar bij de critici.
De hoofdpersoon, Marie Grubbe, wijkt af van de sociale normen volgens welke ze zou moeten leven, niet door bewuste overwegingen, maar door haar gedrag en haar daden, omdat haar dromen en verwachtingen niet overeenstemmen met de werkelijkheid.
Ze ontwikkelt zich van een adellijke, jonge vrouw in een verschoppeling; van een machtsbeluste, dweepzieke, op weelde gerichte vrouw naar een inzichtsvolle, hardwerkende, werkvrouw.

De stijl en compositie van het boek, de abrupte wisselingen in de beschrijvingen van situaties en omstandigheden rondom de hoofdpersoon weerspiegelen de veranderingen die plaatsvinden in haar leven en haar gedachten. In het laatste kwart van het boek verdwijnen langzaamaan de lyrische beschrijvingen en telt alleen nog de nuchtere beschrijving van de werkelijkheid.

U krijgt at random enkele foto's uit Lapland gepresenteerd.
U kunt op de foto klikken voor een vergroting.
Op mijn website samenland.nl kunt u veel meer fotos uit Lapland bekijken.

Toelichting taalgebied:
Finland kent een Zweedstalige minderheid. Finse auteurs die in het Zweeds schrijven worden hier aangeduid met 'Zweeds-fins'.

Toelichting genre:
- romans: dit is inclusief (reis)verhalen, sprookjes.
- thrillers: detectives, literatuur thrillers ed. het onderscheid met roman is niet altijd eenduidig.
- overig volwassenen: essays, non-fictie, filosofie, brieven, (auto)biografieën, e.d.
- kinder- en jeugd: kinderboeken, jeugdboeken.
- prentenboeken: het onderscheid met kinderboeken is niet altijd helder.

Toelichting periode:
De focus ligt op literatuur vanaf 1970.
De periode 1900-1969 omvat slechts een klein deel van de vertalingen.


Colofon