Olav H. Hauge: Het roestbruin van de hemelrand

Olav H. Hauge: Het roestbruin van de hemelrand

Titel: Het roestbruin van de hemelrand
Oorspronkelijke titel: bloemlezing Hauge, 0
Vertaald uit het Noors door: Erica Weeda
Genre: poezie
Uitgever: Wilde Aardbeien, 2008
ISBN13: 978-90-79873-02-9ISBN: 9789079873029

Flaptekst / Beschrijving

Noorse tekst met daarnaast Nederlandse vertaling. - Nawoord in het Engels. - Uitg. ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van Stichting Scandinavisch Vertaal- en Informatiebureau Nederland.

Het jaar 2008 was het 100ste geboortejaar van de Noorse dichter Olav H. Hauge (1908-1994) en van zijn landgenoot, de componist Geirr Tveitt (1908-1981). Hauge en Tveitt hebben niet alleen hun geboortejaar met elkaar gemeen. Beiden komen uit de omgeving van de West-Noorse stad Bergen, waar ze hun kinderjaren en jeugd doorbrachten. Tveitt was de stedeling uit Bergen, Hauge werd geboren in het dorp Ulvik, waar hij zijn hele leven zou blijven wonen. Het werk van Hauge en Tveitt raakte met elkaar vervlochten toen Tveitt een achttal gedichten van Hauge op muziek zette.

In Het roestbruin van de hemelrand zijn deze acht gedichten van Olav H. Hauge gebundeld. In de bundel is ook opgenomen de partituur van de liederen van Geirr Tveitt. De gedichten werden vertaald door Erica M.D. Weeda, die van Hauge eerder de bloemlezing Het blauwe land (2002) in het Nederlands bezorgde.

Het roestbruin van de hemelrand bevat de Nederlandse en de originele Noorse versie van de gedichten. Ze worden voorafgegaan door een brief van de dichter aan Erica Weeda, waarin hij haar schrijft welke versie van zijn gedichten ze als uitgangspunt voor haar vertaling zou moeten nemen. Uit de brief blijkt dat hij zijn gedichten achteraf vaak veranderde. Het verklaart waarom de tekst van de gedichten af en toe afwijkt van de tekst in de partituur. Zo toont deze bundel een talige en muzikale reis: van Noorwegen naar Nederland, van tekst naar muziek.

De gedichten worden ingeleid door Janke Klok. In het nawoord bespreekt Idar Stegane de biografieën van Hauge en Tveitt die recentelijk in Noorwegen zijn verschenen.

Hauge's internationale gerichtheid bezorgde hem tevens de bijnaam "Europeaan uit Ulvik". Zijn gedichten tonen een bijzondere mengeling van landschaps- en boerenmotieven en verwijzingen naar (verre) andere teksten. Japanse haiku’s inspireerden hem tot een aantal "kortgedichten" die bijvoorbeeld een bijl of een voorhamer als onderwerp kunnen hebben.

U krijgt at random enkele foto's uit Lapland gepresenteerd.
U kunt op de foto klikken voor een vergroting.
Op mijn website samenland.nl kunt u veel meer fotos uit Lapland bekijken.

Toelichting taalgebied:
Finland kent een Zweedstalige minderheid. Finse auteurs die in het Zweeds schrijven worden hier aangeduid met 'Zweeds-fins'.

Toelichting genre:
- romans: dit is inclusief (reis)verhalen, sprookjes.
- thrillers: detectives, literatuur thrillers ed. het onderscheid met roman is niet altijd eenduidig.
- overig volwassenen: essays, non-fictie, filosofie, brieven, (auto)biografieën, e.d.
- kinder- en jeugd: kinderboeken, jeugdboeken.
- prentenboeken: het onderscheid met kinderboeken is niet altijd helder.

Toelichting periode:
De focus ligt op literatuur vanaf 1970.
De periode 1900-1969 omvat slechts een klein deel van de vertalingen.


Colofon