Start >Start > boek

Tua Forsström: Na een nacht tussen de paarden

Tua Forsström: Na een nacht tussen de paarden

Titel: Na een nacht tussen de paarden
Oorspronkelijke titel: Efter att ha tilbringat en natt bland hästar, 1998
Vertaald uit het Finland-Zweeds door: Lisette Keustermans en Myriam Van hee
Genre: poezie
Uitgever: Uitgeverij P, 2000
ISBN10: 9073214912

Flaptekst / Beschrijving

Tua Forsström schrijft klankrijke, ritmische verzen in een eenvoudige taal, waarin vaak humor en ironie doorklinken. Haar gedichten handelen over het menselijk tekort - fouten die we maken, liefdeloosheid, verraad - en de wroeging en de eenzaamheid die daar het gevolg van zijn. Centraal staat een dichter-ik, een vrouw, die moet vechten om haar waardigheid te bewaren in een crisis-situatie. In epifanieën - in de betekenis die James Joyce eraan gaf, korte intense momenten van inzicht - leert ze te relativeren en te begrijpen dat het geluk in kleine dingen ligt.

Deze hoofdlijn wordt geaccentueerd met citaten en allerhande verwijzingen. In Na een nacht tussen de paarden zijn ze vooral afkomstig uit de hedendaagse Russische en de klassieke Grieks-Latijnse cultuur en literatuur. Deze echo's van Propertius en Procris ondersteunen de thematiek en ongelukkige liefde, jaloersheid, lafheid, verraad en het symbolisch doden van de geliefde. De citaten uit Russische context, meer bepaald uit werk van de Russische regisseur Andrei Arsenjevitsj Tarkovski en zijn vader, de dichter Arseni Tarkovski, zijn opvallender en explicieter. Het motto van de bundel is een gedicht van Arseni Tarkovski. Het vertelt dat de mens zich onterecht ongelukkig en ontevreden voelt. Overvloed en geluk kenmerken zijn leven, 'maar dat is niet genoeg'. Het motief rijkdom - ontevredenheid wordt in de bundel zelf dan ettelijke keren gevarieerd. Het afsluitende gedicht 'De paarden' geeft het uiteindelijke antwoord. Na een nacht in de paardenstal met allerlei positieve zintuiglijke ervaringen weet het dichter-ik dat ze haar ongeluk moet relativeren en tevreden kan zijn met wat het leven haar biedt.

U krijgt at random enkele foto's gepresenteerd uit Samenland (ook wel Lapland genoemd) of Sápmi, zoals de Samen hun land noemen.
U kunt op de foto klikken voor een vergroting.
Op mijn website samenland.nl kunt u veel meer fotos uit Sápmi bekijken.

Toelichting landen:
Ik ga uit van Landen. Hierbij ga ik niet helemaal uit van de staatsgrenzen. Sápmi (Lapland) zie ik als een apart land. Dat geldt ook voor de autonome gebieden van Denemarken: Groenland en de Faeröer. Meertaligheid
Voor Finland onderscheid ik vooralsnog de Fins- en Zweedstalige auteurs. Als een Samische schrijver in het Zweeds, Noors of Fins publiceert dan blijf ik deze auteur rangschikken onder Sápmi.

Toelichting genre:
- romans: dit is inclusief (reis)verhalen, sprookjes.
- thrillers: detectives, literatuur thrillers ed. het onderscheid met roman is niet altijd eenduidig.
- overig volwassenen: essays, non-fictie, filosofie, brieven, (auto)biografieën, e.d.
- kinder- en jeugd: kinderboeken, jeugdboeken.
- prentenboeken: het onderscheid met kinderboeken is niet altijd helder.

Toelichting periode:
De focus ligt op literatuur vanaf 1970.
De periode 1900-1969 omvat slechts een klein deel van de vertalingen.

Bij recensies die ook online zijn te lezen heb ik een link geplaatst. Recensies van kranten zoals Touw, NRC en Volkskrant zijn ook online beschikbaar maar alleen toegankelijk voor abonnees. Die zijn kortom verstopt achter een betaalmuur. Om die reden plaats ik bij deze recensies GEEN link.

Een beperkt aantal recensies is ook direct op deze website te lezen. Van de recensisten heb ik hiervoor expliciet toestemming verkregen. U treft deze hieronder aan, indien van toepassing.


Colofon