Steen Steensen Blicher: Het grootste verdriet op aarde is missen van wie men houdt. Vier verhalen van Steen Steensen Blicher

Steen Steensen Blicher: Het grootste verdriet op aarde is missen van wie men houdt. Vier verhalen van Steen Steensen Blicher

Titel: Het grootste verdriet op aarde is missen van wie men houdt. Vier verhalen van Steen Steensen Blicher
Oorspronkelijke titel: Udvalgte Værker Bind 1, 1982
Vertaald uit het Deens door: Jan Baptist
Genre: verhalen
Uitgever: Jan Baptist, 2010
ISBN13: 978-90-815357-2-4ISBN: 9789081535724

Flaptekst / Beschrijving

Steen Steensen Blicher (1782–1848) wordt gerekend tot de grote klassieke schrijvers van de Deense literatuur.

In zijn verhalen blijft hij dicht bij de realiteit, hij schrijft over gewone mensen in dagelijkse situaties en over hun worsteling met de tragiek van het bestaan.

Karakteristiek voor veel van Blichers verhalen is dat de verteller deel uitmaakt van het verhaal, persoonlijk betrokken is bij de gebeurtenis. Dat maakt de vertelling persoonsgebonden, maar niet perse onbetrouwbaar. Tegelijk biedt Blicher de lezer ruimte voor een andere interpretatie. De juistheid van deze interpretatie blijft echter onzeker, zoals elke vertolking van het menselijk bestaan onzeker is.

In deze vier verhalen, die tot het beste behoren dat Blicher heeft geschreven, ligt de nadruk op de tragische kant van het bestaan: moeten missen van wie men houdt, is het grootste verdriet op aarde. Had de verteller van het verhaal anders kunnen handelen, een andere inschatting moeten maken? Of was de gemaakte inschatting de juiste en de afloop van het gebeuren onontkoombaar?
Het is aan de lezer.

U krijgt at random enkele foto's uit Lapland gepresenteerd.
U kunt op de foto klikken voor een vergroting.
Op mijn website samenland.nl kunt u veel meer fotos uit Lapland bekijken.

Toelichting taalgebied:
Finland kent een Zweedstalige minderheid. Finse auteurs die in het Zweeds schrijven worden hier aangeduid met 'Zweeds-fins'.

Toelichting genre:
- romans: dit is inclusief (reis)verhalen, sprookjes.
- thrillers: detectives, literatuur thrillers ed. het onderscheid met roman is niet altijd eenduidig.
- overig volwassenen: essays, non-fictie, filosofie, brieven, (auto)biografieën, e.d.
- kinder- en jeugd: kinderboeken, jeugdboeken.
- prentenboeken: het onderscheid met kinderboeken is niet altijd helder.

Toelichting periode:
De focus ligt op literatuur vanaf 1970.
De periode 1900-1969 omvat slechts een klein deel van de vertalingen.


Colofon