Carl Michael Bellman: Sterven van liefde en leven van wijn

Carl Michael Bellman: Sterven van liefde en leven van wijn

Titel: Sterven van liefde en leven van wijn : Een bloemlezing uit de Epistels & Zangen van Fredman
Oorspronkelijke titel: bloemlezing Bellman, 1790
Vertaald uit het Zweeds door: Bertie van der Meij
Genre: overig volwassenen
Uitgever: Voltaire, 2004
ISBN13: 978-90-5848-041-5ISBN: 9789058480415

Ingeleid en vertaald door Bertie van der Meij

Flaptekst / Beschrijving

'Drink en wees blij, want morgen zijn we dood!' Dat is het evangelie van Fredman, 'vermaard klokkenmaker te Stockholm, zonder klokken, werkplaats en kapitaal'. In twee liedbundels, Fredmans Epistels en Fredmans Zangen, bezingt hij de liefde en de drank - Venus en Bacchus, die hij beiden gelijkelijk probeert te dienen - en de onverbiddelijke Dood, die geduchte beer die een eind aan de pret maakt en ten slotte al zijn vorderingen stipt komt innen. Maar of hij ook de sterkste is, valt nog te bezien, want hoe streng en onverbiddelijk ook, Bacchus lacht hem uit en Venus zet hem steeds weer voor schut. En wij, wij voelen ons aangesproken, ondanks - of misschien juist dankzij - het feit dat bij al die lichtzinnige liefde en onlesbare dorst Charon op de achtergrond de hoorn blaast.

U krijgt at random enkele foto's uit Lapland gepresenteerd.
U kunt op de foto klikken voor een vergroting.
Op mijn website samenland.nl kunt u veel meer fotos uit Lapland bekijken.

Toelichting taalgebied:
Finland kent een Zweedstalige minderheid. Finse auteurs die in het Zweeds schrijven worden hier aangeduid met 'Zweeds-fins'.

Toelichting genre:
- romans: dit is inclusief (reis)verhalen, sprookjes.
- thrillers: detectives, literatuur thrillers ed. het onderscheid met roman is niet altijd eenduidig.
- overig volwassenen: essays, non-fictie, filosofie, brieven, (auto)biografieën, e.d.
- kinder- en jeugd: kinderboeken, jeugdboeken.
- prentenboeken: het onderscheid met kinderboeken is niet altijd helder.

Toelichting periode:
De focus ligt op literatuur vanaf 1970.
De periode 1900-1969 omvat slechts een klein deel van de vertalingen.


Colofon