Olav H. Hauge: Het blauwe land - een bloemlezing uit het werk van Olav H. Hauge

Olav H. Hauge: Het blauwe land - een bloemlezing uit het werk van Olav H. Hauge

Titel: Het blauwe land - een bloemlezing uit het werk van Olav H. Hauge
Oorspronkelijke titel: Dikt i samling (6 utg), 1994
Vertaald uit het Noors door: Erica Weeda
Genre: poezie
Uitgever: Tetralex uitgeverij, 2002
ISBN13: 978-90-807008-1-9ISBN: 9789080700819

tweetalig. Samenstelling en vertaling Erica M.D. Weeda

Flaptekst / Beschrijving

Olav H. Hauge (1908-1994) wordt wel de belangrijkste naoorlogse dichter van Noorwegen genoemd. Hij kende en benutte vrijwel alle strofevormen en poëtische stijlmiddelen en juist de enorme spanwijdte tussen de bondige, haiku-achtige gedichten en de vormvaste sonnetten, maken dat deze schrijver, sinds zijn doorbraak in de jaren zestig jaren, op zo'n bijzondere manier appelleert aan mensen van alle generaties.
Deze fruitteler uit Ulvik, een plaatsje in West-Noorwegen, noemde zichzelf graag "een gewone arbeider". In de Noorse literaire wereld was hij echter allesbehalve een gewone arbeider; hij was iemand die ondanks zijn bescheidenheid nadrukkelijk aanwezig was, niet alleen als erfgenaam van een rijke traditie, maar ook als vernieuwer. Vanuit zijn huis had hij niet alleen letterlijk een wijds weids uitzicht, hij verschafte zichzelf ook in figuurlijke zin een breed blikveld en een uitgebreide kennis. Zo maakte hij zich diverse talen eigen en publiceerde vertalingen van Engelse, Franse en Duitse poëzie. Ook zijn eigen gedichten hebben het ver gebracht in de wereld en zijn inmiddels in meer dan vijfentwintig talen vertaald. Deze internationale gerichtheid viel op in literair Noorwegen en bezorgde hem zelfs de bijnaam "de Europeaan uit Ulvik".

Ik heb het genoegen gehad om elf jaar lang met Olav H. Hauge te corresponderen en in 1989 zelfs een weeklang bij hem en zijn vrouw in Ulvik te mogen logeren. Wat mij van dat bezoek het meest is bijgebleven, is de enorme en diepgaande kennis waarover deze eenvoudig ogende, ietwat knoestige man beschikte. Zo passeerden - terwijl wij in de boomgaard zwarte bessen plukten - velen groten uit de wereldliteratuur de revue, voorzien van kernachtige commentaren van Hauge.

Met deze bundel is het werk van Olav H. Hauge voor het eerst in boekvorm in het Nederlands verschenen. Bij wijze van eerbetoon aan de dichter is niet alleen de vertaling, maar ook de originele tekst van de gedichten opgenomen. Op die manier wordt bovendien een beeld gegeven van de verschillen en overeenkomsten in de Noorse (nynorsk) versie en de Nederlandse. (bron: Erica Weeda, www.flex-trans.nl)

U krijgt at random enkele foto's uit Lapland gepresenteerd.
U kunt op de foto klikken voor een vergroting.
Op mijn website samenland.nl kunt u veel meer fotos uit Lapland bekijken.

Toelichting taalgebied:
Finland kent een Zweedstalige minderheid. Finse auteurs die in het Zweeds schrijven worden hier aangeduid met 'Zweeds-fins'.

Toelichting genre:
- romans: dit is inclusief (reis)verhalen, sprookjes.
- thrillers: detectives, literatuur thrillers ed. het onderscheid met roman is niet altijd eenduidig.
- overig volwassenen: essays, non-fictie, filosofie, brieven, (auto)biografieën, e.d.
- kinder- en jeugd: kinderboeken, jeugdboeken.
- prentenboeken: het onderscheid met kinderboeken is niet altijd helder.

Toelichting periode:
De focus ligt op literatuur vanaf 1970.
De periode 1900-1969 omvat slechts een klein deel van de vertalingen.


Colofon