Lennart Ramberg: Het experiment

Lennart Ramberg: Het experiment

Titel: Het experiment
Oorspronkelijke titel: Kyoto och fjärilarna, 2007
Vertaald uit het Zweeds door: Erica Weeda
Genre: thriller
Uitgever: A.W. Bruna, 2008
ISBN13: 978-90-229-9466-5ISBN: 9789022994665

Flaptekst / Beschrijving

Emil Planck, een vooraanstaand wetenschapper, is van de aardbodem verdwenen. Planck was in de buurt van Spitsbergen bezig met een revolutionair experiment, een meeting van de concentratie fluormethaan in de lucht. Dit broeikasgas is zesduizend keer erger dan kooldioxide. Met zijn methode wilde Planck bewijzen dat de uitstoot van het gas nog steeds toe- in plaats van afneemt, zoals was afgesproken in het Kyoto-protocol.
Wanneer Plancks onervaren assistent Kimi Hoorn het onderzoek overneemt, kan hij niet vermoeden dat er een verrader in hun midden is. Diana McManus, secretaris-generaal van Serve Earth, een milieuorganisatie die nauw samenwerkte met Planck, is omgekocht om het experiment te laten mislukken. Maar wie is degene die achter de schermen aan de touwtjes trekt? In het ijzige hoge noorden, ver weg van de bewoonde wereld, gaat het experiment van start. De uitslag zal verregaande gevolgen hebben voor iedereen die er bij betrokken is. Maar voor sommigen zullen die gevolgen dodelijk zijn…

Recensies

U krijgt at random enkele foto's uit Lapland gepresenteerd.
U kunt op de foto klikken voor een vergroting.
Op mijn website samenland.nl kunt u veel meer fotos uit Lapland bekijken.

Toelichting taalgebied:
Finland kent een Zweedstalige minderheid. Finse auteurs die in het Zweeds schrijven worden hier aangeduid met 'Zweeds-fins'.

Toelichting genre:
- romans: dit is inclusief (reis)verhalen, sprookjes.
- thrillers: detectives, literatuur thrillers ed. het onderscheid met roman is niet altijd eenduidig.
- overig volwassenen: essays, non-fictie, filosofie, brieven, (auto)biografieën, e.d.
- kinder- en jeugd: kinderboeken, jeugdboeken.
- prentenboeken: het onderscheid met kinderboeken is niet altijd helder.

Toelichting periode:
De focus ligt op literatuur vanaf 1970.
De periode 1900-1969 omvat slechts een klein deel van de vertalingen.


Colofon