Johanna Nilsson: Trooststeen

Johanna Nilsson: Trooststeen

Titel: Trooststeen
Oorspronkelijke titel: Hon går genom tavlan, ut ur bilden, 1996
Vertaald uit het Zweeds door: Edith Sybesma
Genre: jeugdboek
Uitgever: De Geus, 2005
ISBN13: 978-90-445-0333-3ISBN: 9789044503333

Flaptekst / Beschrijving

In elke groep, op elke school worden kinderen buitengesloten en gepest. Sommigen kunnen ertegen, anderen gaan eronderdoor. Zoals Hanna. Van een gewoon meisje verandert ze langzaam in het mikpunt van pesterijen. Het begint als Hanna tien is en na de zomervakantie weer op school komt. Haar beste vriendin Karin heeft anderen vriendinnetjes gekregen en wil n iet meer met haar spelen. Langzamerhand raakt Hanna steeds meer in een isolement en wordt ze gepest door haar klasgenoten.
Iedereen verliest greep op het meisje, dat zo veel mogelijk uit beeld blijft en haar verborgen gevoelens alleen bij haar trooststeen kwijt kan.

U krijgt at random enkele foto's uit Lapland gepresenteerd.
U kunt op de foto klikken voor een vergroting.
Op mijn website samenland.nl kunt u veel meer fotos uit Lapland bekijken.

Toelichting taalgebied:
Finland kent een Zweedstalige minderheid. Finse auteurs die in het Zweeds schrijven worden hier aangeduid met 'Zweeds-fins'.

Toelichting genre:
- romans: dit is inclusief (reis)verhalen, sprookjes.
- thrillers: detectives, literatuur thrillers ed. het onderscheid met roman is niet altijd eenduidig.
- overig volwassenen: essays, non-fictie, filosofie, brieven, (auto)biografieën, e.d.
- kinder- en jeugd: kinderboeken, jeugdboeken.
- prentenboeken: het onderscheid met kinderboeken is niet altijd helder.

Toelichting periode:
De focus ligt op literatuur vanaf 1970.
De periode 1900-1969 omvat slechts een klein deel van de vertalingen.


Colofon