Marie Hermanson: Het mosselstrand

Marie Hermanson: Het mosselstrand

Titel: Het mosselstrand
Oorspronkelijke titel: Musselstranda, 1998
Vertaald uit het Zweeds door: Anna Ruighaver
Genre: roman
Uitgever: De Geus, 2008
ISBN13: 978-90-445-1361-5ISBN: 9789044513615

Herdruk van de Vondeling 1999

Flaptekst / Beschrijving

Een klein meisje verdwijnt en verandert daarmee de levens van alle mensen om haar heen

Na vele jaren keert Ulrika terug naar het idyllische vakantie-eiland uit haar jeugd. Ze herinnert zich vooral de zomer dat de vierjarige Maja spoorloos verdween. Maja was een Indiaas weeskind dat door de Zweedse familie Gattman was geadopteerd. Na zes weken werd het meisje teruggevonden op het mosselstrand, ongedeerd.
Ulrika probeert te achterhalen wat er destijds met het meisje is gebeurd.

U krijgt at random enkele foto's uit Lapland gepresenteerd.
U kunt op de foto klikken voor een vergroting.
Op mijn website samenland.nl kunt u veel meer fotos uit Lapland bekijken.

Toelichting taalgebied:
Finland kent een Zweedstalige minderheid. Finse auteurs die in het Zweeds schrijven worden hier aangeduid met 'Zweeds-fins'.

Toelichting genre:
- romans: dit is inclusief (reis)verhalen, sprookjes.
- thrillers: detectives, literatuur thrillers ed. het onderscheid met roman is niet altijd eenduidig.
- overig volwassenen: essays, non-fictie, filosofie, brieven, (auto)biografieën, e.d.
- kinder- en jeugd: kinderboeken, jeugdboeken.
- prentenboeken: het onderscheid met kinderboeken is niet altijd helder.

Toelichting periode:
De focus ligt op literatuur vanaf 1970.
De periode 1900-1969 omvat slechts een klein deel van de vertalingen.


Colofon