Start >Start > boek

Kjell Westö: Waar we ooit liepen

Kjell Westö: Waar we ooit liepen

Titel: Waar we ooit liepen
Oorspronkelijke titel: Där vi en gång gått, 2006
Vertaald uit het Finland-Zweeds door: Clementine Luijten
Genre: roman
Uitgever: De Geus, 2008
ISBN13: 978-9044511093

Flaptekst / Beschrijving

Roman over onmogelijke liefdes, klassenverschillen en idealen in het roerige Helsinki

Helsinki, begin vorige eeuw. Finland heeft zich losgemaakt van Rusland en de stad ontwikkelt zich in rap tempo tot een bruisende metropool. De champagne vloeit rijkelijk, het leven is een feest. Maar achter die façade broeien klassenstrijd, onrust en oorlog. Tegen deze achtergrond volgen we de levens van een aantal jongelui uit zeer verschillende milieus: Allu Kajander is een overtuigd communist, die dankzij zijn voetbaltalent toegang krijgt tot de hogere kringen. Eccu Widing, een begenadigd fotograaf, is zo getekend door de burgeroorlog dat hij vergetelheid zoekt in drank en cocaïne. De mooie, adellijke Lucie Lilliehjelm leidt een mondain leven met veel minnaars. Haar broer Cedi is een fervent aanhanger van fascistische denkbeelden.
De levens van deze personages, hoe verschillend ook, zijn onontkoombaar met elkaar verbonden en kruisen elkaar telkens weer …

U krijgt at random enkele foto's gepresenteerd uit Samenland (ook wel Lapland genoemd) of Sápmi, zoals de Samen hun land noemen.
U kunt op de foto klikken voor een vergroting.
Op mijn website samenland.nl kunt u veel meer fotos uit Sápmi bekijken.

Toelichting landen:
Ik ga uit van Landen. Hierbij ga ik niet helemaal uit van de staatsgrenzen. Sápmi (Lapland) zie ik als een apart land. Dat geldt ook voor de autonome gebieden van Denemarken: Groenland en de Faeröer. Meertaligheid
Voor Finland onderscheid ik vooralsnog de Fins- en Zweedstalige auteurs. Als een Samische schrijver in het Zweeds, Noors of Fins publiceert dan blijf ik deze auteur rangschikken onder Sápmi.

Toelichting genre:
- romans: dit is inclusief (reis)verhalen, sprookjes.
- thrillers: detectives, literatuur thrillers ed. het onderscheid met roman is niet altijd eenduidig.
- overig volwassenen: essays, non-fictie, filosofie, brieven, (auto)biografieën, e.d.
- kinder- en jeugd: kinderboeken, jeugdboeken.
- prentenboeken: het onderscheid met kinderboeken is niet altijd helder.

Toelichting periode:
De focus ligt op literatuur vanaf 1970.
De periode 1900-1969 omvat slechts een klein deel van de vertalingen.

Bij recensies die ook online zijn te lezen heb ik een link geplaatst. Recensies van kranten zoals Touw, NRC en Volkskrant zijn ook online beschikbaar maar alleen toegankelijk voor abonnees. Die zijn kortom verstopt achter een betaalmuur. Om die reden plaats ik bij deze recensies GEEN link.

Een beperkt aantal recensies is ook direct op deze website te lezen. Van de recensisten heb ik hiervoor expliciet toestemming verkregen. U treft deze hieronder aan, indien van toepassing.


Colofon