Karen Blixen: Schaduwen op het gras

Karen Blixen: Schaduwen op het gras

Titel: Schaduwen op het gras
Oorspronkelijke titel: Skygger paa Græsset, 1960
Vertaald uit het Deens door: Ruth Wolf
Genre: verhalen
Uitgever: Leopold, 1962
ISBN:

Heruitgave Nijgh & van Ditmar 1981

Flaptekst / Beschrijving

Vier verhalen met herinneringen aan een verblijf in Kenia.

Bijna dertig jaar na een definitief vertrek uit Kenia, schreef de auteur vlak voor haar dood vier verhalen, waarin haar Afrikaanse bedienden, met wie zij al die jaren schriftelijk kontakt onderhield, een belangrijke plaats innemen. Deze bedienden zijn voor haar representanten van een verleden waarin de 'memsahib' op leeuwenjacht ging en medische hulp verleende aan de omwonenden: waarbij een door de koning van Denemarken eigenhandig geschreven brief met succes gebruikt wordt bij pijnbestrijding. Afstandelijk geschreven herinneringen van een voorname vrouw, die konsekwent niet met haar tijd meeging.

NBD|Biblion: Bijna dertig jaar na een definitief vertrek uit Kenia, schreef de auteur vlak voor haar dood vier verhalen, waarin haar Afrikaanse bedienden, met wie zij al die jaren schriftelijk kontakt onderhield, een belangrijke plaats innemen. Deze bedienden zijn voor haar representanten van een verleden waarin de 'memsahib' op leeuwenjacht ging en medische hulp verleende aan de omwonenden: waarbij een door de koning van Denemarken eigenhandig geschreven brief met succes gebruikt wordt bij pijnbestrijding. Afstandelijk geschreven herinneringen van een voorname vrouw, die konsekwent niet met haar tijd meeging. Goed vertaald. Voor een kleine groep liefhebbers. - A.M. Haarsma

U krijgt at random enkele foto's uit Lapland gepresenteerd.
U kunt op de foto klikken voor een vergroting.
Op mijn website samenland.nl kunt u veel meer fotos uit Lapland bekijken.

Toelichting taalgebied:
Finland kent een Zweedstalige minderheid. Finse auteurs die in het Zweeds schrijven worden hier aangeduid met 'Zweeds-fins'.

Toelichting genre:
- romans: dit is inclusief (reis)verhalen, sprookjes.
- thrillers: detectives, literatuur thrillers ed. het onderscheid met roman is niet altijd eenduidig.
- overig volwassenen: essays, non-fictie, filosofie, brieven, (auto)biografieën, e.d.
- kinder- en jeugd: kinderboeken, jeugdboeken.
- prentenboeken: het onderscheid met kinderboeken is niet altijd helder.

Toelichting periode:
De focus ligt op literatuur vanaf 1970.
De periode 1900-1969 omvat slechts een klein deel van de vertalingen.


Colofon