Herman Bang: Aan het spoor

Herman Bang: Aan het spoor

Titel: Aan het spoor
Oorspronkelijke titel: Stille existenser. Fire Livsbilleder heri "Ved Vejen", 1886
Vertaald uit het Deens door: Gerard Cruys
Genre: roman
Uitgever: Van Gennep, 2008
ISBN13: 978-90-5515-874-4ISBN: 9789055158744

voorzien van een naw. door Gerard Cruys.

Flaptekst / Beschrijving

In Aan het spoor neemt Herman Bang (1857-1912) de lezer mee naar het kleine station van een slaperig Deens dorpje. Het spoor ligt er meestal leeg en verlaten bij, en het is zo stil dat Katinka Bai de telegraafdraden hoort zingen. Graag zit ze op het bankje voor het station en kijkt ze uit over de velden. Tien jaar is ze nu al getrouwd met Mathias, maar gelukkig is ze niet.

Wanneer er een nieuwe rentmeester naar het dorp komt, maakt deze warme gevoelens in haar wakker. Ze is echter niet in staat zich te bevrijden van de conventies die sinds haar jeugd haar leven beheersen. Het is een grondmotief in Bangs werk: een warm gevoel van tederheid verandert in een erotische drift en resulteert in mateloze pijn en berusting. Bang beschrijft subtiel de veranderingen die Katinka na de ontmoeting ondergaat en maakt haar stille verdriet (zonder deze psychologisch te duiden) op weergaloze wijze invoelbaar.

Aan het spoor (1886) is een klassiek huwelijksdrama uit de Deense literatuur. Herman Bang schreef het aan de keukentafel van zijn Weens appartement nadat hij Denemarken had verlaten vanwege zijn homoseksuele geaardheid en Pruisen was uitgezet vanwege majesteitsschennis. Als schrijver, journalist en regisseur zwierf hij heel Europa door. Hij leidde een extravagant bestaan, kende grote successen en had even zo grote tegenslagen. Tijdens een wereldreis kwamt Herman Bang onverwachts te overlijden in Utah in de VS, waar hij had opgetreden voor Deense immigranten.

Recensies

U krijgt at random enkele foto's uit Lapland gepresenteerd.
U kunt op de foto klikken voor een vergroting.
Op mijn website samenland.nl kunt u veel meer fotos uit Lapland bekijken.

Toelichting taalgebied:
Finland kent een Zweedstalige minderheid. Finse auteurs die in het Zweeds schrijven worden hier aangeduid met 'Zweeds-fins'.

Toelichting genre:
- romans: dit is inclusief (reis)verhalen, sprookjes.
- thrillers: detectives, literatuur thrillers ed. het onderscheid met roman is niet altijd eenduidig.
- overig volwassenen: essays, non-fictie, filosofie, brieven, (auto)biografieën, e.d.
- kinder- en jeugd: kinderboeken, jeugdboeken.
- prentenboeken: het onderscheid met kinderboeken is niet altijd helder.

Toelichting periode:
De focus ligt op literatuur vanaf 1970.
De periode 1900-1969 omvat slechts een klein deel van de vertalingen.


Colofon