August Strindberg: Naar Damaskus

August Strindberg: Naar Damaskus

Titel: Naar Damaskus
Oorspronkelijke titel: Till Damaskus I–III, 1904
Vertaald uit het Zweeds door: Karst Woudstra
Genre: toneel
Uitgever: De Bezige Bij, 1982
ISBN13: 978-90-234-0807-9ISBN: 9789023408079

Flaptekst / Beschrijving

De drie delen van Naar Darnaskus, een toneelwerk dat in deze oorspronkelijke versie drie afzonderlijke avondvullende voorstellingen vergt, werden geschreven tussen
1898 en 1901.

Het hooîdtherna is het moeizame zoeken naar de zin van het leven. Het tweede thema is het conflict tussen man en vrouw. Hoofdpersonen zijn De Onbekende en De Dame.
Naar Damaskus laat de stadia zien van de levensweg van het Ik, op zoek naar zijn diepste identiteit. Strindberg (Stockholm 1849-1912) veroorzaakte met dit 'zielsdrama'
een omwenteling in het Europese toneel.

U krijgt at random enkele foto's uit Lapland gepresenteerd.
U kunt op de foto klikken voor een vergroting.
Op mijn website samenland.nl kunt u veel meer fotos uit Lapland bekijken.

Toelichting taalgebied:
Finland kent een Zweedstalige minderheid. Finse auteurs die in het Zweeds schrijven worden hier aangeduid met 'Zweeds-fins'.

Toelichting genre:
- romans: dit is inclusief (reis)verhalen, sprookjes.
- thrillers: detectives, literatuur thrillers ed. het onderscheid met roman is niet altijd eenduidig.
- overig volwassenen: essays, non-fictie, filosofie, brieven, (auto)biografieën, e.d.
- kinder- en jeugd: kinderboeken, jeugdboeken.
- prentenboeken: het onderscheid met kinderboeken is niet altijd helder.

Toelichting periode:
De focus ligt op literatuur vanaf 1970.
De periode 1900-1969 omvat slechts een klein deel van de vertalingen.


Colofon