Een maan door het koren

Annelies van Hees: Een maan door het koren

Titel: Een maan door het koren
Samenstelling Annelies van Hees & Gerard Rasch
Uitgever: De Bezige Bij, 2000
ISBN13: 978-90-234-4810-5ISBN: 9789023448105

Flaptekst / Beschrijving

Toegankelijk en aards; een representatieve keuze uit de verrassende Deense poëzie.

Wie hier te lande gevraagd wordt naar moderne Deense dichters, zal waarschijnlijk geen namen kunnen noemen: de Deense poëzie is bij ons onbekend. In Scandinaviê staat ze echter hoog genoteerd. In 1998 won Pia Tafdrup de prestigieuze Prijs van de Noordse Raad en in 2000 deed Henrik Nordbrandt hetzelfde: auteurs die terecht op een zekere internationale roerr kunnen bogen.

Natuurlijk wil de onbekendheid van de poëzie van dit kleine land niet zeggen dat deze ons niets zou kunnen geven. Wat in de Deense poëzie opvalt is doorgaans haar toegankelijkheid en aardsheid, en ondanks haar diepe ver¬worteling in het eigen land een intense drang naar buiten, en een verruiming van haar horizon.

In Een maan door het koren wordt het beste van de Deense poëzie van de twintigste eeuw gepresenteerd: de eerste modernisten, onder wie Nobelprijswinnaar Joh. V. Jensen; de in de Spaanse Burgeroorlog jong omgekomen Gustaf Munch-Petersen; Inger Christensen, die haar werk op Poetry International in Rotterdam op onvergetelijke wijze voordroeg; de internationaal georiênteerde Henrik Nordbrandt; Pia Tafdrup en - in zeer kort bestek - de poëzie van de jongste generatie.

Gerard Rasch is gerenommeerd vertaler uit het Pools en Deens.
Hij vertaalde onder meer werk van de Poolse dichters Zbigniew Herbert en Wi~awa Szymborska en de Deense schrijver Ib Michael. Kees Fens noemde in de Volkskrant de vertaling van Herbert 'een meesterworp' en over de Szymborska-vertaling schreef hij: 'Dat is vertaalkunst!'
In 1998 won Rasch de Nijhoffprijs voor Vertalingen.

Annelies van Hees is universitair hoofddocent aan het Scandinavisch Instituut in Amsterdam, publiceert over Deense literatuur en vertaalde onder andere de sprookjes van Hans Christian Andersen, waarvoor zij in 1999 de gelijknamige prijs ontving.
Willem Wilmink: 'En voor wie dit nieuwe boek leest, wordt Andersens werk nog veel rijker dan het altijd al was.'

Bevat werk van:
Sophus Claussen
Thoger Larsen
Johannes V.Jensen
Otto Gelsted
Tom Kristensen
Gustaf Munch- Petersen
Tove Meyer
Ole Sarvig
Thorkild Bjørnvig
Per Højholt
Jørgen Gustava Brandt
Klaus Rifbjerg
Inger Christensen
Henrik Nordbrandt
Soren Ulrik Thomsen
Pia Tafdrup

Bespreking Biblion:
Deze door de vertaler uit het Deens en Pools Gerard Rasch en de universitair hoofddocente Annelies van Hees liefdevol gemaakte keuze van door hen vertaalde Deense poëzie van de 20e eeuw bevat een breed en representatief palet van 19 dichters. De titel is een citaat uit een gedicht van de modernist O. Sarvig. In berijmde poëzie bezingt Th. Larsen de natuur van zijn geboortestreek rond de Limfjord. Joh. V. Jensen brengt zijn twijfelaarschap tussen modernisme en romantiek tot uiting. De veelbereisde Deense 'dichter des vaderlands' Henrik Nordbrandt roept een wereld op, waarin de mens, ook in de liefde, wordt voortgedreven door een onvervulbaar gemis. Van Nordbrandt verscheen in de vertaling van Rasch onder de titel 'Droombruggen'* overigens onlangs een keuze uit zijn gedichten. Naast Inger Christensen met haar heldere poëzie ontving ook hij de prestigieuze literatuurprijs van de Noordse raad. De bundel sluit af met een overzicht van de door het spanningsveld tussen nabijheid en afstand bepaalde jonge poëzie in de jaren '90. Voorin en bij elke dichter een korte inleiding (1 p.). De verrassend veelzijdige dichtkunst van een klein land is voor poëzieliefhebbers nu goed toegankelijk. -

U krijgt at random enkele foto's uit Lapland gepresenteerd.
U kunt op de foto klikken voor een vergroting.
Op mijn website samenland.nl kunt u veel meer fotos uit Lapland bekijken.

Toelichting taalgebied:
Finland kent een Zweedstalige minderheid. Finse auteurs die in het Zweeds schrijven worden hier aangeduid met 'Zweeds-fins'.

Toelichting genre:
- romans: dit is inclusief (reis)verhalen, sprookjes.
- thrillers: detectives, literatuur thrillers ed. het onderscheid met roman is niet altijd eenduidig.
- overig volwassenen: essays, non-fictie, filosofie, brieven, (auto)biografieën, e.d.
- kinder- en jeugd: kinderboeken, jeugdboeken.
- prentenboeken: het onderscheid met kinderboeken is niet altijd helder.

Toelichting periode:
De focus ligt op literatuur vanaf 1970.
De periode 1900-1969 omvat slechts een klein deel van de vertalingen.


Colofon