Carl-Erik af Geijerstam: Met ingehouden adem

Carl-Erik af Geijerstam: Met ingehouden adem

Titel: Met ingehouden adem
Oorspronkelijke titel: verzamelbundel Geijerstam, 0
Vertaald uit het Zweeds door: J. Bernlef
Genre: poezie
Uitgever: Querido, 2001
ISBN13: 978-90-214-6372-8ISBN: 9789021463728

Keuze uit het werk van de Zweedse dichter

Flaptekst / Beschrijving

J. Bernlef heeft een aantal bekende Zweedse dichters in het Nederlands vertaald, onder wie Tomas Tranströmer en Lars Gustafsson. Vorig jaar verscheen zijn keuze uit het werk van de dichter Lennart Sjörgen, Oog om oog. Die vierde dichter van wie Bernlef nu een keuze presenteert is Carl-Erik af Geijerstam.

Door een toeval stuitte Bernlef op zijn werk dat zo bescheiden van toonhoogte is dat het zelfs in het land van oorsprong nauwelijks de aandacht trok. Toch publiceerde Carl-Erik af Geijerstam, geboren in 1914, zo'n twintigtal boeken, zowel poëzie als essays. Af Geijerstams gedichten lijken welhaast bij de lezer te willen verontschuldigen voor hun existentie. Dat is ook de overtuiging van deze dichter. Zijn poëzie is niet meer dan een korte verbreking van stilte die aan het gedicht voorafging en waarin het gedicht ook weer wordt opgenomen. In zijn nawoord schrijft Bernlef: Het vreemde en intrigerende van Af Geijerstams gedichten en prozagedichten is dat zij de indruk wekken liever niet geschreven te zijn, na een kort oponthoud in de wereld van de woorden het liefst te willen terugkeren naar de taalloze wereld van de natuur.

Recensies

U krijgt at random enkele foto's uit Lapland gepresenteerd.
U kunt op de foto klikken voor een vergroting.
Op mijn website samenland.nl kunt u veel meer fotos uit Lapland bekijken.

Toelichting taalgebied:
Finland kent een Zweedstalige minderheid. Finse auteurs die in het Zweeds schrijven worden hier aangeduid met 'Zweeds-fins'.

Toelichting genre:
- romans: dit is inclusief (reis)verhalen, sprookjes.
- thrillers: detectives, literatuur thrillers ed. het onderscheid met roman is niet altijd eenduidig.
- overig volwassenen: essays, non-fictie, filosofie, brieven, (auto)biografieën, e.d.
- kinder- en jeugd: kinderboeken, jeugdboeken.
- prentenboeken: het onderscheid met kinderboeken is niet altijd helder.

Toelichting periode:
De focus ligt op literatuur vanaf 1970.
De periode 1900-1969 omvat slechts een klein deel van de vertalingen.


Colofon