Start >Start > boek

Carl-Erik af Geijerstam: Met ingehouden adem

Carl-Erik af Geijerstam: Met ingehouden adem

Titel: Met ingehouden adem
Oorspronkelijke titel: verzamelbundel Geijerstam, 0
Vertaald uit het Zweeds door: J. Bernlef
Genre: poezie
Uitgever: Querido, 2001
ISBN10: 9021463725

Keuze uit het werk van de Zweedse dichter

Flaptekst / Beschrijving

J. Bernlef heeft een aantal bekende Zweedse dichters in het Nederlands vertaald, onder wie Tomas Tranströmer en Lars Gustafsson. Vorig jaar verscheen zijn keuze uit het werk van de dichter Lennart Sjörgen, Oog om oog. Die vierde dichter van wie Bernlef nu een keuze presenteert is Carl-Erik af Geijerstam.

Door een toeval stuitte Bernlef op zijn werk dat zo bescheiden van toonhoogte is dat het zelfs in het land van oorsprong nauwelijks de aandacht trok. Toch publiceerde Carl-Erik af Geijerstam, geboren in 1914, zo'n twintigtal boeken, zowel poëzie als essays. Af Geijerstams gedichten lijken welhaast bij de lezer te willen verontschuldigen voor hun existentie. Dat is ook de overtuiging van deze dichter. Zijn poëzie is niet meer dan een korte verbreking van stilte die aan het gedicht voorafging en waarin het gedicht ook weer wordt opgenomen. In zijn nawoord schrijft Bernlef: Het vreemde en intrigerende van Af Geijerstams gedichten en prozagedichten is dat zij de indruk wekken liever niet geschreven te zijn, na een kort oponthoud in de wereld van de woorden het liefst te willen terugkeren naar de taalloze wereld van de natuur.

Recensies

Piet Gerbrandy (26-10-2001), Bernlefs vondsten. de Volkskrant
Peter Henk Steenhuis (10-11-2001), Een verlangen naar pap. Trouw

U krijgt at random enkele foto's gepresenteerd uit Samenland (ook wel Lapland genoemd) of Sápmi, zoals de Samen hun land noemen.
U kunt op de foto klikken voor een vergroting.
Op mijn website samenland.nl kunt u veel meer fotos uit Sápmi bekijken.

Toelichting landen:
Ik ga uit van Landen. Hierbij ga ik niet helemaal uit van de staatsgrenzen. Sápmi (Lapland) zie ik als een apart land. Dat geldt ook voor de autonome gebieden van Denemarken: Groenland en de Faeröer. Meertaligheid
Voor Finland onderscheid ik vooralsnog de Fins- en Zweedstalige auteurs. Als een Samische schrijver in het Zweeds, Noors of Fins publiceert dan blijf ik deze auteur rangschikken onder Sápmi.

Toelichting genre:
- romans: dit is inclusief (reis)verhalen, sprookjes.
- thrillers: detectives, literatuur thrillers ed. het onderscheid met roman is niet altijd eenduidig.
- overig volwassenen: essays, non-fictie, filosofie, brieven, (auto)biografieën, e.d.
- kinder- en jeugd: kinderboeken, jeugdboeken.
- prentenboeken: het onderscheid met kinderboeken is niet altijd helder.

Toelichting periode:
De focus ligt op literatuur vanaf 1970.
De periode 1900-1969 omvat slechts een klein deel van de vertalingen.

Bij recensies die ook online zijn te lezen heb ik een link geplaatst. Recensies van kranten zoals Touw, NRC en Volkskrant zijn ook online beschikbaar maar alleen toegankelijk voor abonnees. Die zijn kortom verstopt achter een betaalmuur. Om die reden plaats ik bij deze recensies GEEN link.

Een beperkt aantal recensies is ook direct op deze website te lezen. Van de recensisten heb ik hiervoor expliciet toestemming verkregen. U treft deze hieronder aan, indien van toepassing.


Colofon