Carl-Henning Wijkmark: De moderne dood

Carl-Henning Wijkmark: De moderne dood

Titel: De moderne dood
Oorspronkelijke titel: Den moderna döden : fran människans slutskede, 1978
Vertaald uit het Zweeds door: Henri Wijsbek
Genre: roman
Uitgever: Ambo, 2006
ISBN13: 978-90-263-1960-0ISBN: 9789026319600

Flaptekst / Beschrijving

Een Zweedse overheidsinstelling heeft een aantal wetenschappers uitgenodigd om tijdens een symposium van gedachten te wisselen over het idee van gedwongen euthanasie. Gedwongen euthanasie, zegt de voorzitter, is misschien geen gek idee nu de bevolking vergrijst. De kosten voor verzorging en verpleging van zo veel oude mensen drukken hevig op de staatsbudgetten en het geld zou beter gebruikt kunnen worden voor de verbetering van het welzijn van jonge werkkrachten. De natuurwetenschappers op het symposium zijn vóór het idee van gedwongen euthanasie. Ook een theoloog reageert positief op het voorstel. Maar een van de deelnemers, een cultuurhistoricus, verzet zich. Langzamerhand wordt echter duidelijk dat het hier een pro-formadiscussie betreft, omdat de regering allang heeft besloten om iedereen boven de vijfenzeventig te doden. De vraag is alleen hoe deze boodschap het beste aan de bevolking kan worden verkocht.

U krijgt at random enkele foto's uit Lapland gepresenteerd.
U kunt op de foto klikken voor een vergroting.
Op mijn website samenland.nl kunt u veel meer fotos uit Lapland bekijken.

Toelichting taalgebied:
Finland kent een Zweedstalige minderheid. Finse auteurs die in het Zweeds schrijven worden hier aangeduid met 'Zweeds-fins'.

Toelichting genre:
- romans: dit is inclusief (reis)verhalen, sprookjes.
- thrillers: detectives, literatuur thrillers ed. het onderscheid met roman is niet altijd eenduidig.
- overig volwassenen: essays, non-fictie, filosofie, brieven, (auto)biografieën, e.d.
- kinder- en jeugd: kinderboeken, jeugdboeken.
- prentenboeken: het onderscheid met kinderboeken is niet altijd helder.

Toelichting periode:
De focus ligt op literatuur vanaf 1970.
De periode 1900-1969 omvat slechts een klein deel van de vertalingen.


Colofon