Start >Start > boek

Lars Norén: Toneel I

Titel: Toneel I
Oorspronkelijke titel: verzamelbundel Norén, 0
Vertaald uit het Zweeds door: Karst Woudstra
Genre: toneel
Uitgever: International Theatre Bookshop, 1985
ISBN10: 9064031029

Flaptekst / Beschrijving

De vorstenlikker (Fursteslickaren - 1973)
De moed om te doden (Modet att döda - 1980)
Een vreselijk geluk (En fruktansvard lycka - 1981)
De nacht, de moeder van de dag (Natten är dagens mor - 1982)
Een onderwereldse glimlach (Underjordens leende - 1982)
Demonen (Demoner - 1984)

Vijf van de zes thans in boekvorm verschenen drama's van de Zweedse auteur Lars Norén zijn in Nederland opgevoerd in schouwburg en/of op TV. Norén (Stockholm, 1944) heeft in korte tijd internationaal zeer grote bekendheid verworven met zijn diepborende psychologische dramatiek die bij eerste kennismaking pessimistisch en cynisch overkomt, maar die toeschouwer (lezer) en spelers dwingt tot zelfinzicht, confrontatie met eigen problemen en een verlangen naar en hoop op nieuwe perspectieven. Het eerste stuk "De vorstenlikker" in historische setting spreekt moeilijk aan, de andere stukken zijn typisch eigentijds. De vertalingen zijn alle van Karst Woudstra en zeer adequaat. Het boek wordt ingeleid door een Zweedse Norén-specialist en een interview met de schrijver. Het is verheugend dat Norén zo goed wordt gepresenteerd als hier het geval is. Een tweede deel wordt in uitzicht gesteld. - Prof. dr. Amy van Marken

U krijgt at random enkele foto's gepresenteerd uit Samenland (ook wel Lapland genoemd) of Sápmi, zoals de Samen hun land noemen.
U kunt op de foto klikken voor een vergroting.
Op mijn website samenland.nl kunt u veel meer fotos uit Sápmi bekijken.

Toelichting landen:
Ik ga uit van Landen. Hierbij ga ik niet helemaal uit van de staatsgrenzen. Sápmi (Lapland) zie ik als een apart land. Dat geldt ook voor de autonome gebieden van Denemarken: Groenland en de Faeröer. Meertaligheid
Voor Finland onderscheid ik vooralsnog de Fins- en Zweedstalige auteurs. Als een Samische schrijver in het Zweeds, Noors of Fins publiceert dan blijf ik deze auteur rangschikken onder Sápmi.

Toelichting genre:
- romans: dit is inclusief (reis)verhalen, sprookjes.
- thrillers: detectives, literatuur thrillers ed. het onderscheid met roman is niet altijd eenduidig.
- overig volwassenen: essays, non-fictie, filosofie, brieven, (auto)biografieën, e.d.
- kinder- en jeugd: kinderboeken, jeugdboeken.
- prentenboeken: het onderscheid met kinderboeken is niet altijd helder.

Toelichting periode:
De focus ligt op literatuur vanaf 1970.
De periode 1900-1969 omvat slechts een klein deel van de vertalingen.

Bij recensies die ook online zijn te lezen heb ik een link geplaatst. Recensies van kranten zoals Touw, NRC en Volkskrant zijn ook online beschikbaar maar alleen toegankelijk voor abonnees. Die zijn kortom verstopt achter een betaalmuur. Om die reden plaats ik bij deze recensies GEEN link.

Een beperkt aantal recensies is ook direct op deze website te lezen. Van de recensisten heb ik hiervoor expliciet toestemming verkregen. U treft deze hieronder aan, indien van toepassing.


Colofon