Lars Norén: Toneel I

Titel: Toneel I
Oorspronkelijke titel: verzamelbundel Norén, 0
Vertaald uit het Zweeds door: Karst Woudstra
Genre: toneel
Uitgever: International Theatre Bookshop, 1985
ISBN13: 978-90-6403-102-1ISBN: 9789064031021

Flaptekst / Beschrijving

De vorstenlikker (Fursteslickaren - 1973)
De moed om te doden (Modet att döda - 1980)
Een vreselijk geluk (En fruktansvard lycka - 1981)
De nacht, de moeder van de dag (Natten är dagens mor - 1982)
Een onderwereldse glimlach (Underjordens leende - 1982)
Demonen (Demoner - 1984)

Vijf van de zes thans in boekvorm verschenen drama's van de Zweedse auteur Lars Norén zijn in Nederland opgevoerd in schouwburg en/of op TV. Norén (Stockholm, 1944) heeft in korte tijd internationaal zeer grote bekendheid verworven met zijn diepborende psychologische dramatiek die bij eerste kennismaking pessimistisch en cynisch overkomt, maar die toeschouwer (lezer) en spelers dwingt tot zelfinzicht, confrontatie met eigen problemen en een verlangen naar en hoop op nieuwe perspectieven. Het eerste stuk "De vorstenlikker" in historische setting spreekt moeilijk aan, de andere stukken zijn typisch eigentijds. De vertalingen zijn alle van Karst Woudstra en zeer adequaat. Het boek wordt ingeleid door een Zweedse Norén-specialist en een interview met de schrijver. Het is verheugend dat Norén zo goed wordt gepresenteerd als hier het geval is. Een tweede deel wordt in uitzicht gesteld. - Prof. dr. Amy van Marken

U krijgt at random enkele foto's uit Lapland gepresenteerd.
U kunt op de foto klikken voor een vergroting.
Op mijn website samenland.nl kunt u veel meer fotos uit Lapland bekijken.

Toelichting taalgebied:
Finland kent een Zweedstalige minderheid. Finse auteurs die in het Zweeds schrijven worden hier aangeduid met 'Zweeds-fins'.

Toelichting genre:
- romans: dit is inclusief (reis)verhalen, sprookjes.
- thrillers: detectives, literatuur thrillers ed. het onderscheid met roman is niet altijd eenduidig.
- overig volwassenen: essays, non-fictie, filosofie, brieven, (auto)biografieën, e.d.
- kinder- en jeugd: kinderboeken, jeugdboeken.
- prentenboeken: het onderscheid met kinderboeken is niet altijd helder.

Toelichting periode:
De focus ligt op literatuur vanaf 1970.
De periode 1900-1969 omvat slechts een klein deel van de vertalingen.


Colofon